Netmore Investment Case

Kraftfull ägarstruktur med substantiell finansiell bakgrund inom fastigheter, digitalisering och infrastruktur

Huvudägaren tillika infrastrukturinvesteraren Polar Structure skapar tillsammans med fastighetsdigitaliseringsaktören Buildroid (Vincero och Stronghold) finansiella förutsättningar för storskalig utrullning av nät ämnade för att koppla upp miljontals IoT-enheter.

Aktiv på en marknad som drivs av flera globala megatrender

IoT som ett medel för ökad digitalisering drivs på av strävan efter ett resurseffektivt samhälle med ökande livskvalitet. Initiativ för klimatneutrala verksamheter, accelererande utveckling av fastighetsteknologi samt framväxten av smarta byggnader, städer och industrier är krafter som bekräftar Netmores val av strategi.

Tar operatörsroll inom IoT för utilities och fastigheter

Med etableringen av IoT går samhället in i en era som ställer krav på nät som är byggda och anpassade för ändamålet att koppla upp miljontals enheter. Detta skapar ett behov av en ny typ av roll i operatörslandskapet, där Netmore tar tätposition som möjliggörare av energieffektiva fastigheter och storskalig IoT i hela Europa.

Affärsmodell som bygger på återkommande intäktsströmmar

Netmores affärsmodell bygger på att ackumulera successivt växande återkommande intäktsströmmar som kommer från de abonnemangs- och serviceintäkter vilka växer fram inom segmeten utilities, energy monitoring och track & trace.

Netmore kopplar upp
 • 12
  Länder
 • 639
  Projekt
 • 20929
  Gateways
 • 1052000
  Enheter

Intäktsmodellen

Netmores intäktsmodell bygger på att etablera återkommande och successivt växande intäktsströmmar i syfte att skapa ekonomisk stabilitet, förutsägbarhet och ett starkt momentum.

Samtliga tjänster, lösningar och produkter som företaget erbjuder är utvecklade med detta i åtanke, vilket utöver långsiktiga kundrelationer även medför en förstärkt kundnytta, eftersom att företagets erbjudanden och produkter kan köpas som en tjänst som inte kräver några kapitalutgifter.

De återkommande intäkterna som företaget bygger upp över tid kanaliseras huvudsakligen från de tre affärsområdena Utilities (mätning av vatten, gas, el och fjärrvärme), Energy Monitoring (energieffektivisering av fastigheter och industri) och Track & Trace (spårning).

Varje uppkopplad mätare och sensor genererar löpande månatliga intäkter till verksamheten.

ecosystem-img

Möt vd Ove Anebygd

photo4432

Netmores vd Ove Anebygd har en omfattande erfarenhet av att leda och bygga tillväxtbolag, särskilt med fokus på digital transformation inom telekomsektorn.

 • Utbildning: Teknisk utbildning, Northwestern University Marketing, Columbia Business school Executive Leadership, Handelshögskolan Ekonomi.
 • Erfarenhet (urval): Qvantel (vd), flertalet exekutiva positioner inom Ericsson, som exempelvis Vice President OSS & BSS, Media & IPTV, Broadband solutions.

I en tid som präglas av snabba teknologiska framsteg möjliggör Netmore Group underlättandet av en resurseffektiv framtid för Europa. Vi tillhandahåller pålitliga och kostnadseffektiva IoT-konnektivitetslösningar som är skräddarsydda för den europeiska utilitysektorn, energieffektivisering av fastigheter och industri samt spårningsapplikationer. Dessa tre affärssegment utgör grunden när vi bygger det snabbast växande professionella pan-Europeiska LoRaWAN-nätverket.

Att bidra till ett ansvarsfullt användande av Europas resurser – vare sig det är vatten eller energi, gas eller elektricitet – är inte bara en ekonomisk nödvändighet utan också en miljömässig sådan. Vår teknologi och våra lösningar skapar förutsättningar för en resurshantering som effektiviseras och får en ökad förutsägbarhet, vilket främjar en hållbar balans mellan våra nuvarande behov och framtida ambitioner.

När jag ser framåt är jag optimistisk inför ett Europa som är både digitalt uppkopplat och hållbart. I denna framtidssyn spelar Netmore Group en avgörande roll, som en bro mellan teknologisk kompetens och ansvarsfull resursanvändning. Tillsammans skapar vi förutsättningar för effektivitet, hållbarhet och innovation för kommande generationer.

Vänliga hälsningar,

Ove Anebygd, VD, Netmore Group

 

Netmore Polar Networks

Tobias Emanuelsson

I det gemensamt ägda nätbolaget Netmore Polar Networks bygger Netmore och infrastrukturinvesteraren Polar Structure nät anpassade för att koppla upp miljontals sensorer.Det långsiktiga partnerskapet omfattar ett flertal samarbetsområden, och Polar Structures egna verksamhetsområden kommer utgöra ett betydande kundunderlag för det gemensamt ägda nätbolaget.

Vi i Polar Structure är stolta över att tillsammans med Netmore bygga rikstäckande IoT-nät i Sverige. Genom att vara ägare kommer vi vara en stor beställare av sensorer, samt även tillse att vara delaktiga i att skapa innovativa och miljösmarta lösningar för nordisk, och på sikt, europeisk infrastruktur. Att vi i Polar Structure delar ambitionen med Netmore att expandera i Europa känns oerhört inspirerande och i linje med vår affärsstrategi
– Tobias Emanuelsson, vd Polar Structure

Buildroid

“Digitalisering har länge varit en del av vårt DNA, och investeringen i Netmore bottnar i en samsyn mellan Vincero och Stronghold som resulterar i att vi tar ett gemensamt grepp om vad som har potential att bli en utav det digitala ekosystemets viktigaste och mest vitala komponenter.

Vi vet idag att de aktörer som snabbast ställt om till att vara datadrivna har fått en framskjuten position, och inom detta område är Netmore en kraftfull möjliggörare. Fastighetsägare som äger och kontrollerar uppkopplingen av sina fastigheter kommer att öka sin konkurrenskraft, och detsamma gäller för en rad olika branscher.

Netmores position stärks dessutom ytterligare av att företaget redan idag har tagit en ledande position inom privata och öppna 5G-nätverk och LoRaWAN, vilket är två accessteknologier som på ett bra sätt kompletterar varandra både tekniskt och kommersiellt när det nya IoT-landskapet växer fram.

Vår intention som investerare är att Buildroid och de parter som ingår i samarbetet ska nyttja den teknik vi investerar i, och över tid bli ankarkunder till Netmore.

– Robin Rutili, vd Vincero samt delägare Buildroid

*Buildroid är ett gemensamt investerings- och digitaliseringsinitiativ grundat av Vincero and Stronghold Invest.

Robin Rutili

Ledningsgrupp

Ove_Anebygd
Chief Executive Officer

Ove Anebygd

Född: 1962
Tillträdesår: 2020
Utbildning:

Teknisk utbildning, Northwestern University Marketing, Columbia Business school Executive Leadership, Handelshögskolan Ekonomi.

Arbetslivserfarenhet:

Ove har varit VD på Qvantel OY baserad i Finland under tiden 2017 – 2019. Senior Advisor till Qvantel styrelse baserad i Amsterdam 2019 – 2020. Under perioden 1999-2016 hade Ove olika executiva positioner på Ericsson såsom Vice President OSS&BSS, Media & IPTV, Broadband solutions.

Peter_Magnusson
Chief Financial Officer

Peter Magnusson

Född: 1974
Tillträdesår: 2022
Utbildning:

Magister i företagsekonomi, Lunds Universitet

Arbetslivserfarenhet:

CFO för nShift 2012-2022. SaaS bolag i logistikbranchen. Business controller ASSA ABLOY group, 2007,2012.

Andreas_Stenhager
Chief Commercial Officer

Andreas Stenhager

Född: 1986
Tillträdesår: 2020
Utbildning:

IHM Business School

Arbetslivserfarenhet:

Andreas har erfarenhet inom telekommunikations-, outsourcing- och investment management. Han är VD & Partner på Kapitopia AB. Tidigare roller Andreas haft är CCO på ViQ Sweden AB och Sales Manager New Sales Channel Tele2 Sweden.

Martin_Edofsson
Chief Product & Technology Officer

Martin Edofsson

Född: 1972
Tillträdesår: 2020
Utbildning:

Master of Science, EE, Chalmers University of Technology

Arbetslivserfarenhet:

Martin har 16 års erfarenhet inom R&D på Ericsson med olika roller från HW Designer till Head of System och Product Manager. Under senare år har han haft roller som Business Unit Manager inom Eventbranschen samt slutligen olika entreprenörsroller från Startups inom IoT.

Arti_Ots
Chief Operations & Strategy Officer

Arti Ots

Född: 1977
Tillträdesår: 2019
Utbildning:

MBA från Henley Business School

Arbetslivserfarenhet:

Arti har varit VD på Kcell, Kazakstans största mobiloperatör under fyra år, noterat Aalamty och London. Innan dess tjänstgjorde han som vice VD på Telia Company Eurasia. Mellan 2012 och 2014 var Arti VD på Elion, Telia Companys bredbandsdivision i Estland. Innan han blev VD på Elion var han Marknadschef i tio år på samma bolag.

Jon_Ullmark
Executive Vice President, North America

Jon Ullmark

Född: 1975
Tillträdesår: 2024
Utbildning:

MSc Computer Science,  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sverige

Arbetslivserfarenhet:

Jon har bred erfarenhet inom M2M/IoT, telekommunikation och försäljning. Jon var CSO & Head of SW Development på Ranplan Wireless. Han har haft ledande befattningar som GM & vice VD på Hoylu AB. Innan dess var Jon områdeschef på Semcon Sweden AB. Jon har även tidigare varit verksam som VD på C Security Systems AB, och som tillförordnad VD på Pilotfish Marine AB.

Styrelse & suppleanter

team-member-5

Karim Sahibzada, Ordf

Styrelseordförande sedan 2023::
Arbetslivserfarenhet:

Karim Sahibzada är medgrundare av Polar Structure AB, Vault Investment Partners, Randviken Fastigheter och tidigare medgrundare och Head of Finance and Legal på börsnoterade Hemfosa Fastigheter AB. Dessförinnan advokat på Vinge och managing partner på Ashurts Stockholmskontor. Karim Sahibzada är styrelseledamot och ordförande i ett stort antal bolag, bland annat inom Polar Structure, Ngenic AB (publ) m fl.

team-member-4

Roberto Rutili

Styrelseledamot sedan 2020::
Född: 1973
Utbildning:

BA International Management, University of Minnesota. Ekonomi, Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet:

Delägare i Buildroid AB. Andra pågående åtaganden är bland annat: VD och medgrundare för Vincero AB, medgrundare och styrelsemedlem i Doktor.se och Dentalum AB samt medgrundare till Hidden Dreams. Roberto har ett flertal tidigare positioner inom företagsledning och utveckling samt styrelseuppdrag för bland annat Zenterio AB, Filimundus AB, Oreo AB med flera.

team-member-3

Rolf Norberg

Styrelseledamot sedan 2023::
Född: 1949
Utbildning:

Civilingenjör i Teknisk fysik och Teknologie doktor i Fysik

Arbetslivserfarenhet:

Labratoriechef: Byggforskningsinstitutet, Utvecklingsansvarig: Sandvik AB. VD: Assa Innovation AB, Tekn dir Securitas AB, Tekn dir ASSA ABLOY AB, CTO Securitas Systems AB/Niscayah AB.

team-member-2

Petra Scharin

Styrelseledamot sedan 2021::
Född: 1972
Utbildning:

Civilekonom

Arbetslivserfarenhet:

Vice VD och CFO för Stronghold Invest. Tidigare arbetat som koncernredovisningschef för Hexagon och Coop Norden. Innan dess auktoriserad revisor, gruppchef och Senior Manager på Ernst & Young. Styrelseledamot i Stronghold Invest AB, Niam AB, Newsec AB, Newsec Property Asset Managment AB samt styrelseordförande i Newsec Advisory Sweden AB.

team-member-1

Robin Ivroth

Styrelseledamot sedan 2023::
Arbetslivserfarenhet:

Robin Ivroth är en tidigare McKinsey-partner med betydande erfarenhet från hållbara investeringar och värdeskapande program. Han utvecklade McKinseys globala koncept med full potential för investerarägda portföljbolag. Robin var även en av ledarna för McKinseys servicelinje mot investerarägda portföljbolag i EMEA och USA. Robin är Styrelseledamot och ordförande i ett antal bolag inom Polar Structure