Delårsrapport för Netmore Group AB (publ) april-juni 2020

Viktigt kvartal för att kunna öka leveranser under hösten 2020. Stark tillväxt av återkommande intäkter.

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 9,9 MSEK (1,9)
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 11,9 (7,1)
 • EBITDA uppgick till -10,9 MSEK (-0,5)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15,2 MSEK (-3,5)
 • Order avseende mobiltäckning till Lundbergs fastigheter om ca 1 MSEK
 • Kraftigt övertecknad företrädesemission genomförd
 • Vincero och Stronghold bildar gemensamma ägarbolaget Buildroid AB med Netmore som ett strategiskt innehav
 • Netmore ingår partnersamarbete med Warth & Klein Grant Thornton avseende utveckling av 5G nät i Tyskland
 • Netmore väljer Affirmed Networks som leverantör till nytt molnbaserat Core nät med stöd för utbyggnad av 5G nät.
 • Ove Anebygd utsedd till ny koncernchef för Netmore Group med start första september
 • Erik Hallberg nominerad till styrelseledamot och arbetande vice styrelseordförande i Netmore Group
 • Bredbandsson integreras i verksamheten och konsolideras resultatmässigt från första april

6 månader 2020

 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick under perioden till 13,8 MSEK (3,4)
 • Totala intäkter i koncernen uppgick under perioden till 18,9 MSEK (10,0)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -18,3 MSEK (-5,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -25,8 MSEK (-10,2)

Efter kvartalets utgång

 • Netmore breddar sitt nordiska erbjudande inom området uppkopplade fastigheter tillsammans med Newsec med nyutvecklade produkten proptec-node. Ett första steg mot att erbjuda effektiv uppkoppling av Newsecs hela fastighetsbestånd
 • Kallelse till extra bolagsstämma med förslag till beslut att välja in Erik Hallberg som ordinarie styrelseledamot.
 • Netmore förvärvar licenser avseende applikationsplattform från TH1NG

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 klockan 08:30 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Plate, tf VD och CFO + 46 76 894 92 39thomas.plate@netmorgroup.com

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market. G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market. Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se

Netmore Group AB är en dynamisk kommunikationsoperatör med fokus på IoT (Internet of Things). Våra industriella lösningar lämpar sig för målgrupper inom fastigheter, Industri och publik sektor. Netmore erbjuder dagens och morgondagens trådlösa nät, lokalt såväl som nationellt och globalt. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och hela samhällen.

En viktig del i Netmores konkurrenskraft är den egenutvecklade integrationsplattformen som tillsammans med standardiserad hårdvara skapar en ekonomisk och funktionell lösning. Plattformen möjliggör smidigare datautläsning från ett flertal olika kommunikationsteknologier och system.

Kombinationen i Netmores erbjudande av oberoende nätverkslösningar för uppkoppling, Netmores ekosystem av partners som levererar IoT-tjänster i nätet samt integrationsplattform gör Netmore unikt och skapar ett hållbart samhälle där alla parter gynnas.