Netmores kvittningsemission genomförd

Styrelsen för Netmore Group AB har idag, enligt separat beslut och med stöd av bemyndigande från årsstämma 9 maj, tilldelat aktier med anledning av avslutad aktieteckning i kvittningsemission till nyckelleverantör.

Kvittningsemissionen baserar sig på en överenskommelse mellan bolaget och en nyckelleverantör om kvittning av dennes fordringar om ca 1,3 MSEK. Fordringarna kvittas mot 1 858 291 aktier av serie B till en kurs om 0,70 kronor.

Aktiekapitalet ökar med högst 185 829,10 kronor. Betalning sker genom kvittning av bolagets skulder om motsvarande belopp. Nytt antal utestående B-aktier kommer efter denna emission att vara 31 345 805 st.

Erik Hallberg, VD Netmore Group AB kommenterar:

”Från Netmores perspektiv är kvittningsemissionen bra ur likviditetshänseende, samtidigt som det är ett kvitto på att vårt nya fokus är värdeskapande”.