Aktieägarservice2020-02-17T19:28:52+02:00

Aktieägarservice

Här finns information om Netmore-aktiens utveckling
och vilka som är de största ägarna.

Finansiell info
Aktieägarservice
Finansiell kalender
Bolagsstyrning
Info- och IR-kontakt

Aktieutveckling

Största aktieägare

Per 2019-12-30

Aktieägare Totalt innehav Innehav % Röstetal %
Vincero AB 35 107 280 29,26 14,31
LMK Stiftelsen 13 658 151 11,38 5,57
Kapitopia AB 8 467 852 7,06 10,67
Advanced Research Sweden AB 8 126 852 6,77 16,87
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 6 509 183 5,42 2,65
Nordnet Pensionsförsäkring AB 6 028 875 5,02 2,46
Miranet AB 4 610 596 3,84 10,43
Eiisy International AB 2 933 301 2,44 1,20
Zumbri AB 1 849 908 1,54 3,26
Johan Jobér 1 595 702 1,33 5,66

Certified Adviser

Certified Adviser är G&W Fondkommission
+46 8-503 000 50
ca@gwkapital.se

Netmore tillträder förvärvet av Bredbandsson

27 mars, 2020|

Netmore tillträder förvärvet av Bredbandsson Netmore Group AB (publ) har idag tillträtt samtliga aktier i Bredbandsson AB. ”Vi är verkligen glada att komma i mål med detta avtal, genom förvärvet adderas också möjligheter att förstärka Netmore Groups ledande position [...]

Netmore Group AB (publ) säkrar villkorad emissionsgaranti motsvarande 100% av emissionsbeloppet i beslutad företrädesemission och uppdaterar villkor avseende teckningsrätter för A- respektive B-aktier

27 mars, 2020|

Netmore Group AB (publ) säkrar villkorad emissionsgaranti motsvarande 100% av emissionsbeloppet i beslutad företrädesemission och uppdaterar villkor avseende teckningsrätter för A- respektive B-aktier Netmore Groups beslutade företrädesemisson garanteras till 100 procent genom garantiåtagande från Vincero Utveckling AB som är [...]