Aktieägarservice2020-05-12T15:38:38+02:00

Aktieägarservice

Här finns information om Netmore-aktiens utveckling
och vilka som är de största ägarna.

Finansiell info
Aktieägarservice
Stämmor
Bolagsstyrning
Nyheter & kontakt

Aktieutveckling

Största aktieägare

Per 2020-03-31

Aktieägare B-Aktier A-Aktier Värde (MSEK) Kapital Röster
Vincero AB 48 542 380 0 52,18 40,45% 19,78%
Kapitopia AB 6 500 000 1 967 852 9,10 7,06% 10,67%
Arnfinn Röste 4 430 000 3 696 852 8,74 6,77% 16,87%
Johan Jobér 2 509 446 3 696 852 6,67 5,17% 16,09%
Blinkfyrar Holding AB 4 047 196 1 284 343 5,73 4,44% 6,88%
Avanza Pension 4 762 168 0 5,12 3,97% 1,94%
Nordnet Pensionsförsäkring 4 727 254 0 5,08 3,94% 1,93%
Thomas Norberg 2 933 301 0 3,15 2,44% 1,20%
Zumbri AB 1 166 399 683 509 1,99 1,54% 3,26%
Lars Jonas Forsvall 1 536 517 0 1,65 1,28% 0,63%
iTeeCoach AB 488 000 998 852 1,60 1,24% 4,27%

Certified Adviser

Certified Adviser är G&W Fondkommission
+46 8-503 000 50
ca@gwkapital.se

Tillförordnad VD utsedd i Netmore

1 juli, 2020|

Tillförordnad VD utsedd i Netmore Som tidigare meddelats kommer Ove Anebygd att efterträda Erik Hallberg som VD för Netmore Group AB (publ) från den 1 september 2020. Under juli och augusti kommer bolagets CFO Thomas Plate att verka som [...]