Aktieägarservice2020-01-14T12:34:05+01:00

Aktieägarservice

Här finns information om Netmore-aktiens utveckling
och vilka som är de största ägarna.

Finansiell info
Aktieägarservice
Finansiell kalender
Bolagsstyrning
Info- och IR-kontakt

Aktieutveckling

Största aktieägare

Per 2019-09-30

Aktieägare Totalt innehav Innehav % Röstetal %
Kapitopia AB 7 225 000 20,9 17,0
Advanced Research Sweden AB 5 792 000 16,7 22,3
LMK Forward AB 4 690 583 13,6 5,8
Blinkfyrar Holding AB 2 664 875 7,7 8,6
LMK Ventures AB 2 660 515 7,7 3,3
Miranet AB 1 641 229 4,7 11,6
Iteecoach AB 856 000 2,5 5,2
Johan Jobér 587 894 1,7 6,3

Certified Adviser

Certified Adviser är G&W Fondkommission
+46 8-503 000 50
ca@gwkapital.se

Netmore Group (publ) förbereder för fortsatt expansion

17 januari, 2020|

Netmore Group har under 2019, genom förvärv, adderat verksamheter som tillsammans med Netmores kärnverksamhet skapat ett snabbt växande företag för 3 x IoT; Internet of Things, Information of Things och Integration of Things. Netmores telcograde mobillösning och corenätverk har lagt [...]

Netmore Groups Valberedning för 2020 fastställd

10 december, 2019|

Netmore Groups Valberedning för 2020 fastställd Netmore Groups valberedning inför stämman i maj 2020 har nu fastställts. Valberedningens ordförande är bolagets till röstetal per avstämningsdatum den 30 september 2019, störste ägare Arnfinn Röste. Vidare ingår Johan Jobér som näst [...]