Aktieägarservice2020-05-12T15:38:38+02:00

Aktieägarservice

Här finns information om Netmore-aktiens utveckling
och vilka som är de största ägarna.

Finansiell info
Aktieägarservice
Stämmor
Bolagsstyrning
Nyheter & kontakt

Aktieutveckling

Största aktieägare

Per 2020-03-31

Aktieägare B-Aktier A-Aktier Värde (MSEK) Kapital Röster
Vincero AB 48 542 380 0 52,18 40,45% 19,78%
Kapitopia AB 6 500 000 1 967 852 9,10 7,06% 10,67%
Arnfinn Röste 4 430 000 3 696 852 8,74 6,77% 16,87%
Johan Jobér 2 509 446 3 696 852 6,67 5,17% 16,09%
Blinkfyrar Holding AB 4 047 196 1 284 343 5,73 4,44% 6,88%
Avanza Pension 4 762 168 0 5,12 3,97% 1,94%
Nordnet Pensionsförsäkring 4 727 254 0 5,08 3,94% 1,93%
Thomas Norberg 2 933 301 0 3,15 2,44% 1,20%
Zumbri AB 1 166 399 683 509 1,99 1,54% 3,26%
Lars Jonas Forsvall 1 536 517 0 1,65 1,28% 0,63%
iTeeCoach AB 488 000 998 852 1,60 1,24% 4,27%

Certified Adviser

Certified Adviser är G&W Fondkommission
+46 8-503 000 50
ca@gwkapital.se

Netmore Group AB (publ) har beslutat att nominera Erik Hallberg, idag VD för Netmore Group AB, till styreledamot och arbetande vice Styrelseordförande vid en extra bolagsstämma under sommaren 2020

25 maj, 2020|

Netmore Group AB (publ) har beslutat att nominera Erik Hallberg, idag VD för Netmore Group AB, till styreledamot och arbetande vice Styrelseordförande vid en extra bolagsstämma under sommaren 2020 Erik Hallberg har under tiden från den 1 maj till [...]