Bolagsstyrning2021-01-11T22:00:15+01:00

Bolagsstyrning

”Som en av världens första renodlade IoT-operatörer har Netmore Group en viktig roll i en värld där digitaliseringstakten hela tiden accelererar. Vårt uppdrag är att i denna miljö främja och bygga öppna ekosystem genom att leverera innovativa lösningar kombinerat med robust IoT-konnektivitet. Med hjälp av våra lösningar bidrar vi till att våra kunder och deras slutanvändare kan nå sina digitala, finansiella och miljömässiga mål.”

– Thomas Plate, CFO

Finansiell info
Aktieägarservice
Stämmor
Bolagsstyrning
Nyheter & kontakt

Netmores revisor

Bolagets revisor är PWC, med huvudansvarig revisor Fredrik Geijer.

Certified Adviser

Certified Adviser är G&W Fondkommission
+46 8-503 000 50
ca@gwkapital.se

Bolagsordning

Ladda hem Bolagsordningen här

Registreringsbevis

Se registreringsbeviset här

Netmores styrelse

Netmores styrelse består av 6 ledamöter.

Rolf Norberg

Styrelseordförande sedan 2016

Född: 1949

Utbildning: Civilingenjör i Teknisk fysik och Teknologie doktor i Fysik

Arbetslivserfarenhet: Labratoriechef: Byggforskningsinstitutet, Utvecklingsansvarig: Sandvik AB. VD: Assa Innovation AB, Tekn dir Securitas AB, Tekn dir ASSA ABLOY AB, CTO Securitas Systems AB/Niscayah AB.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 998 852 aktier av serie A och 488 000 aktier av serie B via bolag.

Arnfinn Röste

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1949

Utbildning: Teknisk Fysik KTH

Arbetslivserfarenhet: Forskning CERN, Teknologisk konsult för Asea i Sydkorea, Ansvarig för Ericssons marknadsföring av nationella mobiltelefonsystem i Asien, Grundare av Revenco Billing System i Kina, Grundare av Nilar AB batterier, Grundare av CellMax Technologies AB antennsystem, Grundare av ICE net AB mobiloperatör och är Medgrundare till Netmore Group AB.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 3 696 857 aktier av serie A och 4 430 000 aktier av serie B via bolag.

Sara Selldahl

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1987

Utbildning: Civ. Ing Industriell ekonomi, KTH

Arbetslivserfarenhet: Nordisk marknadschef för Google Cloud baserad i Stockholm med erfarenhet inom affärsutveckling inom IT och främst molntjänster. Ansvarig för Google Clouds hållbarhetsinitiativ i EMEA. Tidigare produktchef på Microsoft för deras molntjänst Azure, först i Sverige och sedan ansvarig för elva marknader i Europa inom applikationsutveckling. Advisory Board member för regeringsuppdraget Hack For Sweden som syftar till att skapa en plattform för medborgardriven innovation och brygga näringsliv och offentlig sektor. Tidigare arbetat som strateg på Procter & Gamble i Geneve och Ericsson M-commerce.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 200 703 aktier av serie B privat.

Thomas Eriksson

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet

Arbetslivserfarenhet: VD Carnegie Investment Bank 2012-2015, VD Swedbank Robur Asset Management AB 2010-2012, Head of Asset management(Sweden) and Global Head of Private Banking SEB 2004-2010. Under perioden 1996-2004 bl a VD för Nordea Investment Funds.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 790 000 aktier av serie B privat.

Roberto Rutili

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1973

Utbildning: BA International Management, University of Minnesota. Ekonomi, Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Delägare i Buildroid AB. Andra pågående åtaganden är bland annat: VD och medgrundare för Vincero AB, medgrundare och styrelsemedlem i Doktor.se och Dentalum AB samt medgrundare till Hidden Dreams. Roberto har ett flertal tidigare positioner inom företagsledning och utveckling samt styrelseuppdrag för bland annat Zenterio AB, Filimundus AB, Oreo AB med flera.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: Delägare i Buildroid AB som innehar 73 042 320 aktier av serie B och 85 704 av serie A.

Jacob Philipson

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1969

Utbildning: Business Management, Vrije Universiteit Brüssel. Computer Science, Chalmers University of Technology

Arbetsliverfarenhet: Pågående, Business Development på Stronghold Invest AB. 2012-2020, Datscha AB som bland annat VD. 2008-2012 SVP Sales & Marketing på eBuilder och grundare av Mitt24. 2005-2008 Senior Director på Oracle. Tidigare positioner innefattar även roller på Ericsson HP i Sverige och internationellt.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 0

Ledande befattningshavare

Ove Anebygd
CEO

Född: 1962

Utbildning: Teknisk utbildning, Northwestern University Marketing, Columbia Business school Executive Leadership, Handelshögskolan Ekonomi.

Arbetslivserfarenhet: Ove har varit VD på Qvantel OY baserad i Finland  under tiden 2017 – 2019. Senior Advisor till Qvantel styrelse baserad i Amsterdam 2019 – 2020. Under perioden 1999-2016 hade Ove olika executiva positioner på Ericsson såsom Vice President OSS&BSS, Media & IPTV, Broadband solutions.

Innehav av aktier eller teckningsoptioner i Netmore: 3 076 923 aktier av serie B privat

Thomas Plate
CFO

Född: 1971

Utbildning: Civilekonom, Mittuniversitetet

Arbetslivserfarenhet: Över 20 års erfarenhet som Business Controller och CFO inom främst IT och Telekom samt från flera start-ups. Telenor, TDC, Packet Front, Barnebys, Icon Medialab, AssiDomän, Tonium mm.

Innehav av aktier eller teckningsoptioner i Netmore: 108 503 aktier av serie B privat och 77 000 teckningsoptioner.

Arti Ots
CSO

Född: 1977

Utbildning: MBA från Henley Business School

Arbetslivserfarenhet: Arti har varit VD på Kcell, Kazakstans största mobiloperatör under fyra år, noterat Aalamty och London. Innan dess tjänstgjorde han som vice VD på Telia Company Eurasia. Mellan 2012 och 2014 var Arti VD på Elion, Telia Companys bredbandsdivision i Estland. Innan han blev VD på Elion var han Marknadschef i tio år på samma bolag.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 77 000 teckningsoptioner.

Andreas Eriksson
COO & CEO advisor

Född: 1979

Utbildning: Gymnasie

Arbetslivserfarenhet: Andreas startade sitt första IT-relaterade företag direkt efter gymnasiet och har dom senaste 15 åren jobbat i en internationell IT- och telekommiljö. Fokus har varit på att etablera och skala upp organisationer och det har gjorts i roller så som CTO, Head of Software Architects, Head of Presales, Head of Business Strategy.

Innehav av Aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 539 289 aktier av serie B

 

Martin Edofsson
Head of Product

Informationstext presenteras inom kort.

 

Andreas Stenhager
CCO

Informationstext presenteras inom kort.

Johan Jober
CTO

Född: 1970

Utbildning: M.Sc Systems Engineering, Case Western Reserve University, Clevland. Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik, Linköpings tekniska högskola.

Arbetslivserfarenhet: Teknikchef: ice.net, Styrelseledamot: Cellmax Technologies, TDF (Frankrike), Vodafone (Storbritannien), Nätdesign: Bredbandsbolaget, Orange Sverige, Projektledning mm: Ericsson (Japan), Mjuk-och hårdvaruutveckling: FOA, FRA, CERN, Mjukvaruutveckling: Cojo Data HB.

Innehav av Aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 1 365 284 aktier av serie A och 230 418 aktier av serie B privat samt 2 331 568 aktier av serie A och 2 279 028 aktier av serie B via bolag.

Info – och
IR-kontakter

Kontaktpersoner:

Thomas Plate
thomas.plate@netmoregroup.com
+46 76 894 92 39

Ove Anebygd
ove.anebygd@netmoregroup.com,
+46 70 519 57 98

Prenumerera

Här kan du prenumerera på våra pressreleaser, kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Klicka här

Netmore Group byter Certified Adviser till Redeye AB

8 januari, 2021|

Netmore Group byter Certified Adviser till Redeye AB Stockholm den 8 januari, 2021 Netmore Group AB (Nasdaq First North Growth Market), meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträder [...]

Netmore slutför förvärvet av IoT-nät från Talkpool – utvidgar LoRaWAN ® -täckningen, förstärker kunderbjudandet och ökar de återkommande intäkterna

30 december, 2020|

Netmore slutför förvärvet av IoT-nät från Talkpool – utvidgar LoRaWAN ® -täckningen, förstärker kunderbjudandet och ökar de återkommande intäkterna Netmore slutför förvärvet av tillgångar från IoT-aktören Talkpool och stärker därmed sin position som Sveriges ledande IoT-operatör. I affären ingår [...]