Finansiell information2020-08-13T16:45:54+02:00

Finansiell information

Netmore Group AB grundades 2010 och finns listade på Nasdaq First North Growth Market. Tillsammans med våra partners bygger vi ekosystem för IoT och framtiden. Netmore har i dag kontor i Stockholm, London, Göteborg och Helsingborg.

Finansiell info
Aktieägarservice
Stämmor
Bolagsstyrning
Nyheter & kontakt

Certified Adviser

Certified Adviser är G&W Fondkommission
+46 8-503 000 50
ca@gwkapital.se

Tillförordnad VD utsedd i Netmore

1 juli, 2020|

Tillförordnad VD utsedd i Netmore Som tidigare meddelats kommer Ove Anebygd att efterträda Erik Hallberg som VD för Netmore Group AB (publ) från den 1 september 2020. Under juli och augusti kommer bolagets CFO Thomas Plate att verka som [...]