Informations- och IR-kontakt2020-01-14T12:35:45+02:00

Informations- och IR-kontakt

Finansiell info
Aktieägarservice
Finansiell kalender
Bolagsstyrning
Info- och IR-kontakt

Kontaktpersoner

Thomas Plate
thomas.plate@netmoregroup.com
+46 76 894 92 39

Erik Hallberg
erik.hallberg@netmoregroup.com
+46 70 658 16 16

Netmore tillträder förvärvet av Bredbandsson

27 mars, 2020|

Netmore tillträder förvärvet av Bredbandsson Netmore Group AB (publ) har idag tillträtt samtliga aktier i Bredbandsson AB. ”Vi är verkligen glada att komma i mål med detta avtal, genom förvärvet adderas också möjligheter att förstärka Netmore Groups ledande position [...]

Netmore Group AB (publ) säkrar villkorad emissionsgaranti motsvarande 100% av emissionsbeloppet i beslutad företrädesemission och uppdaterar villkor avseende teckningsrätter för A- respektive B-aktier

27 mars, 2020|

Netmore Group AB (publ) säkrar villkorad emissionsgaranti motsvarande 100% av emissionsbeloppet i beslutad företrädesemission och uppdaterar villkor avseende teckningsrätter för A- respektive B-aktier Netmore Groups beslutade företrädesemisson garanteras till 100 procent genom garantiåtagande från Vincero Utveckling AB som är [...]