Nyheter & kontakt2020-09-03T15:34:45+01:00

Informations- och IR-kontakt

Kontaktpersoner

Thomas Plate
thomas.plate@netmoregroup.com
+46 76 894 92 39

Ove Anebygd
ove.anebygd@netmoregroup.com,
+46 70 519 57 98

Finansiell info
Aktieägarservice
Stämmor
Bolagsstyrning
Nyheter & kontakt

Regulatoriska nyheter

Nyheter