Informations- och IR-kontakt2020-01-14T12:35:45+01:00

Informations- och IR-kontakt

Finansiell info
Aktieägarservice
Finansiell kalender
Bolagsstyrning
Info- och IR-kontakt

Kontaktpersoner

Thomas Plate
thomas.plate@netmoregroup.com
+46 76 894 92 39

Erik Hallberg
erik.hallberg@netmoregroup.com
+46 70 658 16 16

Netmore Group AB (publ) förvärvar Bredbandsson AB

3 februari, 2020|

Netmore Group AB (publ) förvärvar Bredbandsson AB Netmore Group AB har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Landskronabaserade Bredbandsson AB till en köpeskilling om 22,5 MSEK varav 18 MSEK kontant och 4,5 MSEK i nyemitterade [...]