Nyheter & kontakt2020-05-12T13:43:17+02:00

Informations- och IR-kontakt

Kontaktpersoner

Thomas Plate
thomas.plate@netmoregroup.com
+46 76 894 92 39

Erik Hallberg
erik.hallberg@netmoregroup.com
+46 70 658 16 16

Finansiell info
Aktieägarservice
Stämmor
Bolagsstyrning
Info- och IR-kontakt

Regulatoriska nyheter

Nyheter