Finansiell kalender2020-01-14T12:29:57+01:00

Finansiell kalender

Finansiell info
Aktieägarservice
Finansiell kalender
Bolagsstyrning
Info- och IR-kontakt

Kommande
aktiviteter

Bokslutskommuniké 2019
18 februari

Årsredovisning 2019
21 april

Delårsrapport januari-mars
12 maj

Årsstämma
12 maj

Halvårsrapport januari-juni
21 augusti

Delårsrapport januari-september
6 november

Netmore Group (publ) förbereder för fortsatt expansion

17 januari, 2020|

Netmore Group har under 2019, genom förvärv, adderat verksamheter som tillsammans med Netmores kärnverksamhet skapat ett snabbt växande företag för 3 x IoT; Internet of Things, Information of Things och Integration of Things. Netmores telcograde mobillösning och corenätverk har lagt [...]

Netmore Groups Valberedning för 2020 fastställd

10 december, 2019|

Netmore Groups Valberedning för 2020 fastställd Netmore Groups valberedning inför stämman i maj 2020 har nu fastställts. Valberedningens ordförande är bolagets till röstetal per avstämningsdatum den 30 september 2019, störste ägare Arnfinn Röste. Vidare ingår Johan Jobér som näst [...]