Finansiell kalender2020-02-18T15:45:04+02:00

Finansiell kalender

Finansiell info
Aktieägarservice
Finansiell kalender
Bolagsstyrning
Info- och IR-kontakt

Kommande
aktiviteter

Årsredovisning 2019
21 april

Delårsrapport januari-mars
12 maj

Årsstämma
12 maj

Halvårsrapport april-juni
21 augusti

Delårsrapport juli-september
6 november

Netmore tillträder förvärvet av Bredbandsson

27 mars, 2020|

Netmore tillträder förvärvet av Bredbandsson Netmore Group AB (publ) har idag tillträtt samtliga aktier i Bredbandsson AB. ”Vi är verkligen glada att komma i mål med detta avtal, genom förvärvet adderas också möjligheter att förstärka Netmore Groups ledande position [...]

Netmore Group AB (publ) säkrar villkorad emissionsgaranti motsvarande 100% av emissionsbeloppet i beslutad företrädesemission och uppdaterar villkor avseende teckningsrätter för A- respektive B-aktier

27 mars, 2020|

Netmore Group AB (publ) säkrar villkorad emissionsgaranti motsvarande 100% av emissionsbeloppet i beslutad företrädesemission och uppdaterar villkor avseende teckningsrätter för A- respektive B-aktier Netmore Groups beslutade företrädesemisson garanteras till 100 procent genom garantiåtagande från Vincero Utveckling AB som är [...]