Finansiell kalender2020-02-14T19:59:42+01:00

Finansiell kalender

Finansiell info
Aktieägarservice
Finansiell kalender
Bolagsstyrning
Info- och IR-kontakt

Kommande
aktiviteter

Bokslutskommuniké 2019
18 februari

Extra bolagsstämma
18 februari

Årsredovisning 2019
21 april

Delårsrapport januari-mars
12 maj

Årsstämma
12 maj

Halvårsrapport april-juni
21 augusti

Delårsrapport juli-september
6 november

Netmore Group AB (publ) förvärvar Bredbandsson AB

3 februari, 2020|

Netmore Group AB (publ) förvärvar Bredbandsson AB Netmore Group AB har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Landskronabaserade Bredbandsson AB till en köpeskilling om 22,5 MSEK varav 18 MSEK kontant och 4,5 MSEK i nyemitterade [...]