Ekosystem för fastigheter,
industrier, städer och människor

Teknologi gör nästan allt möjligt, men konkurrerande krafter kan få saker att bli onödigt komplicerade. Det bästa för miljö, hållbarhet och digitalisering är att gå från fragmenterade egosystem till enhetliga ekosystem. Vi förverkligar teknikens möjligheter genom att bygga ekosystem för IoT i fastigheter, industrier, städer och för människor.

Kontakta oss här

Ekosystem för fastigheter,
industrier, städer och människor

Teknologi gör nästan allt möjligt, men konkurrerande krafter kan få saker att bli onödigt komplicerade. Det bästa för miljö, hållbarhet och digitalisering är att gå från fragmenterade egosystem till enhetliga ekosystem. Vi förverkligar teknikens möjligheter genom att bygga ekosystem för IoT i fastigheter, industrier, städer och för människor.

Netmore Connected City

– gör din stad mer attraktiv med IoT

Med Netmore Connected City erbjuder vi städer och samhällen ett trådlöst ekosystem för IoT. Ett IoT-nät för framtiden som är öppet och innehåller attraktiva tekniker och smarta tjänster. Vi gör städer och den digitala utvecklingen tillgänglig där den behövs, snabbt och smart. Nu och i framtiden.

Läs mer om Connected City här!

”Vi har byggt ett IoT-nät i Varberg Kommun, i samarbete med Netmore. Valet landade på LoRaWAN som teknisk infrastruktur. Tekniken har funnits ett tag i Europa och tilltalar oss då det uppfyller många önskemål, som bland annat möjligheten till många uppkopplade enheter på långa avstånd och långa batteritider. Med denna teknik löser vi utmaningar som vi har i alla våra egna anläggningar och tjänster, som mätning och övervakning. Upplägget av samarbetet med Netmore är likt det vi har i dag i stadsnätet vilket gör det enkelt att applicera i vår nuvarande organisation. Det inkluderande ekosystemet, där vi kan dra nytta av varandras kunskaper, är mycket värdefullt och tillsammans kan vi göra mycket för utvecklingen av IoT”. – Mattias Svahn, Enhetschef IT Varberg Kommun

Netmore Connected Property

– kopplar samman befintliga
fastighetssystem med modern teknik

Genom att kombinera befintliga legacy system med ny teknik i fastigheter på ett säkert och flexibelt sätt, kan du som fastighetsägare spara kostnader, samtidigt som Netmores operatörsplattform möjliggör nya intäkter för fastighetsägaren. Netmore erbjuder säker och smart IoT-infrastruktur för att koppla samman applikationer, tjänster och användare i ett system på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Läs mer om Connected Property här!

Följ oss i sociala medier för att se vad som händer i det smarta samhället.

Netmore Connected Home

– för riktigt smarta hem

Med Netmore Connected Homes operatörsplattform löser du många av hemmets digitala utmaningar. Uppkoppling och applikationer tillsammans med ett brett urval av IoT-partners, skapar en grund för att förverkliga riktigt smarta hem. I samarbete med Omnipoint – ett Netmore företag

Skicka förfrågan
Läs mer

Netmore Connected Business

– för hållbara och kostnadseffektiva småföretag

Genom att kombinera befintlig och ny teknologi inom företaget kan du på ett säkert och flexibelt sätt effektivisera och öka säkerheten. Netmore erbjuder säker och smart IoT-struktur för att koppla samman noga utvalda applikationer och tjänster i ett system på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. I samarbete med Omnipoint – ett Netmore företag

Skicka förfrågan
Läs mer