Connected Property

– förverkligar framtidens fastigheter

Genom att kombinera befintliga legacy system med ny teknik i fastigheter på ett säkert och flexibelt sätt kan du som fastighetsägare spara kostnader, samtidigt som Netmores operatörsplattform möjliggör nya intäkter för fastighetsägaren. Netmore erbjuder säkra och smarta fastighetsnät för att koppla samman applikationer, tjänster och användare i ett system på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Kontakta oss här så berättar vi mer

”Effektivisera din fastighet, accelerera din on-boarding vid förvärv och lägg till nya inkomstkällor genom digitala tjänster till dina hyresgäster.” – Edward Rassmus, Head of Netmore Connected Property

Tre huvudkomponenter

Uppkoppling

It-infrastruktur, fast eller trådlös i lokalt anpassade nät. Netmore garanterar dig pålitlig uppkoppling.

Genial integration

Genom att använda Netmores öppna abstraktionslager undviker du inlåsning till systemleverantörer och kan snabba upp implementeringen av olika system vid fastighetsförvärv.

Operatörstjänster med industrikvalitet

Vi kan hantera WiFi, LoRaWAN, mobilnät och andra trådlösa nätverk lika väl som traditionella fasta nät som exempelvis m-bus och ethernet.

10 % energibesparing

Ett multinationellt fastighetsföretag som finns i 7 länder siktar på att spara 10 % av sina energikostnader. Med Netmore Connected Property kombineras traditionella och moderna fastighetsteknologier i en och samma flexibla system.

Läs mer

Trådlöst internet för flerbostadshus

Netmore tar ansvar för både nätinfrastruktur och tjänsteleverans.

Läs mer

Äg din data

Genom eget core-nät erbjuder vi privata trådlösa nätverk. För säker datainsamling som möjliggör smarta byggnader, med full kontroll och hög effektivitet.

Läs mer
Kontakta oss här