Netmore Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Netmores årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida och är även bifogad i detta pressmeddelande

För mer information,

Thomas Plate, CFO på Netmore Group AB

Thomas.plate@netmoregroup.com

Denna information är sådan information som Netmore Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen 21 april 2020, kl 20:15.