Netmore Group säkrar finansiering om 300 MSEK för storskalig expansion av bolagets fastighetserbjudande i Europa

Netmore Investment Case

Fyra anledningar att investera i Netmore
Kraftfull ägarstruktur med substantiell finansiell bakgrund inom fastigheter, digitalisering och infrastruktur

Huvudägaren Buildroid (Vincero och Stronghold) med särskilt fokus på digitalisering inom fastigheter kompletteras av infrastrukturinvesteraren Polar Structure med vilka Netmore skapar finansiella förutsättningar för storskalig utrullning av nät ämnade för att koppla upp tusentals fastigheter och miljontals IoT-enheter.

Aktiv på en marknad som drivs av flera globala megatrender

IoT som ett medel för ökad digitalisering drivs på av strävan efter ett resurseffektivt samhälle med ökande livskvalitet. Initiativ för klimatneutrala verksamheter, accelererande utveckling av fastighetsteknologi (proptech) samt framväxten av smarta byggnader, städer och industrier är krafter som bekräftar Netmores val av strategi.

Tar operatörsroll inom både fastigheter, 5G och IoT

Med etableringen av IoT går samhället in i en era som ställer krav på nät som är byggda och anpassade för ändamålet att koppla upp miljontals enheter. Detta skapar ett behov av en ny typ av roll i operatörslandskapet, där Netmore tar tätposition som möjliggörare av uppkopplade fastigheter, öppna 5G-nät och storskalig IoT.

Affärsmodell som bygger på återkommande intäktsströmmar

Netmores affärsmodell bygger på att ackumulera successivt växande återkommande intäktsströmmar som kommer från de abonnemangs- och serviceintäkter vilka växer fram inom affärsområdena fastighetsnätverk, 5G och storskalig IoT.

Intäktsmodellen

Netmores intäktsmodell bygger på att etablera återkommande och successivt växande intäktsströmmar i syfte att skapa ekonomisk stabilitet, förutsägbarhet och ett starkt momentum.

Samtliga tjänster, lösningar och produkter som företaget erbjuder är utvecklade med detta i åtanke, vilket utöver långsiktiga kundrelationer även medför en förstärkt kundnytta, eftersom att företagets erbjudanden och produkter kan köpas som en tjänst som inte kräver några kapitalutgifter.

De återkommande intäkterna som företaget bygger upp över tid kanaliseras huvudsakligen från de tre affärsområdena Netmore Property Network, Open Access 5G Network och IoT Network.

Varje uppkopplad fastighet, de öppna och privata 5G-nätverken och samtliga uppkopplade IoT-enheter genererar löpande månatliga intäkter till verksamheten.

Möt vd Ove Anebygd

Netmores vd Ove Anebygd har en omfattande erfarenhet av att leda och bygga tillväxtbolag, särskilt med fokus på digital transformation inom telekomsektorn.

  • Utbildning: Teknisk utbildning, Northwestern University Marketing, Columbia Business school Executive Leadership, Handelshögskolan Ekonomi.
  • Erfarenhet (urval): Qvantel (vd), flertalet exekutiva positioner inom Ericsson, som exempelvis Vice President OSS & BSS, Media & IPTV, Broadband solutions.

Vi har nu trätt in i den era som innebär att IoT utvecklats från det konceptuella och experimentella stadiet till att förverkligas på ett sätt som medför mycket stora möjligheter att förbättra hur företag agerar, hur människor lever, och i slutändan vilken livskvalitet vi har.

127 IoT-enheter* kopplas upp varje sekund på en global nivå, och den accelererande digitaliseringen öppnar dörrar till nya marknader, och kräver samtidigt ett nytt sätt att tänka. Fokus på samverkan mellan aktörer inom ekosystemet behöver kombineras med ett förhållningssätt där man utmanar gamla affärsmodeller. Vi vet redan hur vissa av de nya behoven ser ut, och vi vet dessutom att flera av utmaningarna inte går att lösa med förra generationens arbetsmetoder. För att stå som segrare i det nya landskapet krävs en helt ny strategi.

Netmores övergripande syfte är att driva digitaliseringen genom att skapa förutsättningar och incitament för våra kunder och samarbetspartners att kunna dra nytta av de fördelar som IoT medför. Inom detta har vi identifierat tre områden där vi vet att vi kan ha stor påverkan, och där vi både ser en stor efterfrågan hos marknaden och får god hjälp av våra ägare.

Vi tar täten som Sveriges första renodlade IoT-operatör genom att utveckla en attraktiv långsiktig affär inom öppna och privata 5G-nät, inom LoRaWAN för storskalig IoT, och som fastighetsoperatör som ansluter tusentals fastigheter till vårt nät. Detta ger oss mycket goda förutsättningar att lyckas med vår vision.

—–

—–

Netmore under Redeye Technology Day 2020

Marknad, erbjudande, megatrender, affärsmodell, intäktsströmmar och investment highlights.