Akademikerförbundet SSR väljer Netmore som leverantör av WiFi nät.

March 5, 2018

Akademikerförbundet SSR väljer Netmore som leverantör av WiFi nät.

Akademikerförbundet SSR har valt Netmore som leverantör av ett nytt modernt WiFi-nät till deras kontorsfastighet med 5 våningsplan på Kungsholmen i Stockholm. Netmore WiFi nät valdes då bolaget levererar professionella WiFi-nät med garanterad täckning och prestanda. som passar kontorsfastighet och konferensanläggning. Projektets ordervärde beräknas till ca 170 kSEK och kommer att levereras under mars-april 2018.

”Vi är glada att få förtroendet att leverera ett professionellt WiFi nät till Akademikerförbundet SSR och hjälpa dem med att få ett bra fungerande WiFi nät med högsta prestanda för deras verksamhet säger Edward Rasmuss, Försäljningschef vid Netmore AB.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edward Rassmus, Försäljningschef netmore, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@netmore.net

Rikard Slunga, VD netmore, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.net

 

Om north net connect AB

Netmore (north net connect AB) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2018 klockan 08:00 (CET).