Analysguiden: Allt fler pusselbitar på plats för stark tillväxt

November 30, 2020

Analysguiden: Allt fler pusselbitar på plats för stark tillväxt

Netmore Group fortsätter på den inslagna tillväxtresan och rapporter ett starkt tredje kvartal. Nettoomsättningen uppgår till 9,9 miljoner kronor, en ökning på över 140 procent mot motsvarande år förra året. Vi ser fortsatt uppsida i aktien från dagens nivåer.

Starka återkommande intäkter på horisonten

Sammantaget har året hittills kännetecknats av hög aktivitet inom Netmorekoncernen och det är lätt att få känslan att man står inför större genombrott. Avtalet bolaget nått med Newsec är tongivande och vi ser stor potential inte bara i affären men även dess roll i att accelerera omställningen till en digital fastighetsbransch. Utvecklingen i det nya bolaget, Netmore Polar Networks, kommer också bli otroligt spännande att följa. Det är allt tydligare att Netmore bygger infrastruktur och positionerar sig som en ledande operatör på en marknad med stark tillväxt framöver. Det starka fokuset på att öka återkommande intäkter kommer skapa stabilitet i intäkterna på sikt och skapa förutsägbara, långsiktiga kassaflöden.

Bredbandsson fortsatt störst

Trots stor aktivitet inom samtliga affärsområden utgör Bredbandsson fortsatt störst del av omsättningen, med strax över 50 procent i kvartalet. Dessa intäkter består helt och hållet av återkommande intäkter vilket skapar en stabilitet och säkerhetsfaktor i bolagets resultaträkning fram tills det att större kommersiell utrullning sker inom de andra områdena. Bolaget uppger i kvartalsrapporten att man fortsätter bygga en funktion för Network & System operation center inom Bredbandsson, vilket kommer stödja samtliga produktlinjer. Sammantaget bidrar Bredbandsson inte bara med värdefull omsättning men även viktig infrastruktur för resterade produktlinjer. Man genomför därtill långsiktigt planering för att öka Bredbandssons adresserbara marknad och skapa långsiktig tillväxt även här.

Bygget av 5G-nät fortsätter

Bolaget uppger därtill i kvartalsrapporten att installationen av privata 5G nät i Storbritannien fortgår enligt tidigare. Installationen här kommer bli tongivande och framgång på denna marknad har potential att accelerera samma utveckling i övriga marknader. Det nya molnbaserade corenätverket från Affirmed Networks gör det tydligt att bolaget tar viktiga steg i att säkerställa robust, modern och anpassningsbar infrastruktur till morgondagens nät. Spännande tid framför sig Sammantaget ser intresset fortsatt stort ut för bolagets tjänster och allt fler företag och kommuner visar intresse för IoT-lösningar. De nya strategiska partnerskapen bäddar för större kommersiellt genombrott och bolaget har tagit flera viktiga steg inför framtiden. Lönsamhet är ännu en bit bort men vi ser potential till betydande tillväxt kommande år. Bolaget har starka ägare i ryggen och ser ut att kunna positionera sig som en viktig aktör på denna kraftigt växande marknad.

Motiverat värde

Vi ser fortsatt uppsida i värderingen av bolaget och behåller vårt motiverade värde på 1,7–2,4 kr i dagsläget.

Läs analysen här.