Analysguiden: Bygger vidare på sitt nät

February 27, 2020

Omställningsresan som Netmore påbörjade i början på 2019 fortsätter. Under kv4 2019 visar bolaget på en god omsättningstillväxt inom flertalet av sina nyckelområden. För helåret 2019 har även rörelseresultatet förbättrats där bolaget går in i 2020 väl positionerad för en fortsatt tillväxt.

Analysguiden: Bygger vidare på sitt nät

Omställningsresan som Netmore påbörjade i början på 2019 fortsätter. Under kv4 2019 visar bolaget på en god omsättningstillväxt inom flertalet av sina nyckelområden. För helåret 2019 har även rörelseresultatet förbättrats där bolaget går in i 2020 väl positionerad för en fortsatt tillväxt.

Netmore är en operatör som erbjuder lösningar baserade trådlösa anslutningstjänster för smarta städer och fastigheter. Historiskt har bolaget haft svårt att hitta en konkurrenskraftig position, men i våras ändrade bolaget fokus och satsar nu på en affärsmodell inriktad mot IoT lösningar och tjänster. Den nya inriktningen har utvecklats väl med nya kunder och ökande omsättning.

Genom förvärv under året har Netmores lösningar och tjänster vidgats till att omfatta både sensorer och ställdon för det smarta samhället samt nya radiolösningar och mjukvara för interaktion med molnbaserade applikationer. Netmore erbjuder kostnadseffektiva lokala nätlösningar, baserade på cellulär teknologi (3G/4G/5G/NB-IoT) och LoRaWAN samt ett flertal IoT applikationer och integrationstjänster riktade mot smarta städer och fastigheter.

Under kv4 2019 visade Netmore på en ökande omsättning, speciellt inom de nya affärsområdena “Connected Cities and Industries” och “Connected Property”. För helåret 2019 landade både omsättning och rörelseresultat i linje med våra förväntningar. Trots de initiala framgångarna är Netmore bara i början av omställningsprocessen till ett IoT-bolag och mycket återstår fortfarande att bevisa.

Vi höjer våra intäktsprognoser från 55 till 80 miljoner kronor år 2020 samt från 95 till 120 miljoner kronor år 2021. Ökningen förklaras av en antagen organisk tillväxt plus förvärvet av Bredbandsson. Vi ökar vår riktkurs för Netmore-aktien i Bas-scenariot från 1,08 kronor till 1,61 kronor.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.