Analysguiden: Intäkter ökar- visar rätt väg

November 1, 2019

Satsningen på IoT som Netmore påbörjade i början på 2019 börjar betala sig, även om det är en bit kvar till resultatmässig break-even. Bolaget tar nu in cirka 37 miljoner kronor via en övertecknad företrädesemission med övertilldelning. Vi höjer vår riktkurs i Bas-scenariot till 1,08 kronor per aktie (tidigare 1,00 kronor).

Analysguiden: Intäkter ökar- visar rätt väg

Satsningen på IoT som Netmore påbörjade i början på 2019 börjar betala sig, även om det är en bit kvar till resultatmässig break-even. Bolaget tar nu in cirka 37 miljoner kronor via en övertecknad företrädesemission med övertilldelning. Vi höjer vår riktkurs i Bas-scenariot till 1,08 kronor per aktie (tidigare 1,00 kronor).

Netmore är en operatör som erbjuder mobila­ tjänster för en bra inomhustäckning med en mobil accesspunkt. Roaming via andra operatörer gäller utanför huset. Bolaget har haft svårt att konkurrera mot traditionella lösningar baserade på passiva inomhusnät. I våras bytte bolaget fokus och satsar nu på en affärsmodell inriktad mot IoT lösningar och tjänster. Den nya inriktningen fick en flygande start med en stororder mot fastighetsägaren Akelius i flera städer.

Genom förvärv av Blink Services och Omnipoint har Netmores tjänster vidgats till att omfatta sensorer och ställdon för det smarta samhället. Netmore erbjuder operatörsneutrala och kostnadseffektiva lokala nätlösningar, baserade på cellulär teknologi (3G/4G/5G/NB-IoT) och LoRaWAN, samt IoT applikationer och integrationstjänster. Dessa hanterar kommunikationen och dataflöden mellan smarta ändpunkter och molnbaserade applikationslösningar.

Under kv3 2019 fortsatte Netmore sin omställnings mot IoT-lösningar och tjänster. Intäkterna inom affärsområden   “Connected Cities and Industries” och “Connected Property”  ökade signifikant även om nivåerna fortfarande är låga. Intäkterna har överträffat våra prognoser, men då ingår en del förvärvseffekter. Trots de initiala framgångarna är Netmore bara i början av omställningsprocessen till ett IoT-bolag och mycket återstår fortfarande att bevisa. Vi höjer vår intäktsprognos för 2021 med 5 miljoner kronor. Vad gäller resultatgenomslaget reviderar vi dock ned i linje med kv3/2019-utfallet. Vår motiverade riktkurs i bas-scenariot ökar till 1,08 kronor (tidigare 1,00 kronor).

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.