Analysguiden: Ökat säljfokus inför hösten

August 23, 2018

Analysguiden: Ökat säljfokus inför hösten

Netmore är en ny mobiloperatör som satsar på att skapa riktig bra inomhustäckning till svenska mobilkunder via lokala mobilnät något som lär öka med 5G och IoT. Intäkterna under kvartal 2/2018 blev låga och behöver öka under andra halvåret. Bolaget arbetar nu med att utöka sitt återförsäljarnät för att nå ökad försäljning.

Datatrafiken fortsätter att växa snabbt och bristfällig mobiltäckning finns idag på många platser. Inte minst gäller det modernt byggda isolerade hus, sjukhus, bergrum, industrier och köpcentrum där radiosignaler lätt stängts ute. Netmore är mobiloperatören som erbjuder mobiltäckning dit kunder bäst behöver det, såväl inom- som utomhus.  Netmore erbjuder mobilatjänster som ger kunderna bra inomhustäckning med en liten mobil accesspunkt som placeras hos kunden och roaming med de andra operatörerna när kunden rör sig utanför. De mobila accesspunkterna kopplas upp till bolagets molntjänst som baseras på en AXE-växel och en WiFi-controller. Netmore’s nät har köpts och utvecklats av bolaget. Kunderna använder sedan bolagets SIM-kort. Trafik- och andra återkommande intäkter ger en intressant kalkyl för Netmore, där kapacitet finns för 2 miljoner användare. För industrikunder erbjuder Netmore även integration av kundens IT-system via bolagets patenterade lösning Tarifflex technology. Ett företagskontrakt kan variera från 20 tusen till flera miljoner kronor. Bolaget har den senaste perioden gått från ren system och utrustningsförsäljning till att bli en ny mobiloperatör som erbjuder mobiltjänster som beskrivs ovan.

Netmore har under mitten av 2018 tagit in cirka10 miljoner kronor i en företrädes- och nyemission. Vi räknar med att bolagets verksamhet blir kassaflödespositivt från andra halvåret 2019. Detta förutsätter en snabb intäktstillväxt, där vi har sänkt våra antaganden med 5 miljoner kronor för helåret 2018 och 10 miljoner kronor år 2021. Vårt motiverade DCF-värde för aktien hamnar på 1,6 kronor i bas-scenariot med ett intervall från 0,2 kronor i Bear-scenariot till 6,3 kronor i Bull-scenariot.