Analysguiden: Omfokuseringen fortskrider väl

June 17, 2020

Det första kvartalet har inneburit ett antal händelser för bolaget: förvärv av Bredbandsson AB, M2M simkortsbeställning från Cosinuss, övertecknad emission, ramavtal med Elisa Corporation och ökade intäkter.

Analysguiden: Omfokuseringen fortskrider väl

Det första kvartalet har inneburit ett antal händelser för bolaget: förvärv av Bredbandsson AB, M2M simkortsbeställning från Cosinuss, övertecknad emission, ramavtal med Elisa Corporation och ökade intäkter.

Omfokuseringen fortskrider väl: Det första kvartalet har inneburit ett antal händelser för bolaget. Bredbandsson AB, en bredbandsoperatör, förvärvades och konsoliderades bokföringsmässigt per sista mars. Bredbandsson förväntas bidra med omsättning på ungefär 22 miljoner kronor per år.  Bredbandsson kommer integreras i bolagets verksamhet under året och bidrar med ett corenät som stärker Netmores befintliga nät. Det bidrar därtill med ökning i omsättningen och en möjlighet att utöka bolagets produkterbjudande.

I mitten av maj annonserades även att det tyska medtech-bolaget Cosinuss GmbH lagt en order på 500 M2M SIM-kort för att användas i en nyckelstudie på riskgrupper som isolerat sig på grund av Covid-19 pandemin. Det är en första affär för Netmore inom medicinisk teknologi och kan innebära startpunkten för större beställningar framöver.

Övertecknad emission och ökade intäkter: Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 3,9 miljoner, en ökning från 1,5 miljoner motsvarade kvartal 2019. EBITDA uppgick till -7,7 miljoner kronor och resultat efter skatt till -10,8 miljoner kronor. Bolaget har därtill nyligen slutfört en garanterad företrädesemission, som övertecknades till 235% och inbringat omkring 21,6 miljoner kronor.

Om marknaden: Marknaden för IoT förväntas fördubblas globalt fram till 2021 och uppgifter från konsultföretaget Arthur D. Little (ADL) prognostiserar en årlig tillväxt på den svenska marknaden med 20 procent fram till 2021. Fördelarna med att integrera IoT teknik är många, och ligger i linje med nuvarande hållbarhetstrender. Genom ett effektivt utnyttjande av IoT teknik kan bland annat energianvändning effektivt övervakas, vilket innebär fördelar både ur ett hållbarhetsperspektiv samt ger ekonomiska incitament för fastighetsbolag, industrier och städer.

Bifogat finns hela rapporten eller gå till hemsidan

För mer information,

Erik Hallberg, VD på Netmore Group

Erik.hallberg@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se