Analysguiden: På tröskeln till genombrott

May 3, 2018

Netmore, tidigare North Net Connect, satsar på att skapa riktig bra inomhustäckning till svenska mobilkunder via lokala mobilnät, där användningen gäller både röst och data. Behovet av bättre inomhustäckning kommer att öka ytterligare när 5G introduceras.

Analysguiden: På tröskeln till genombrott

Netmore, tidigare North Net Connect, satsar på att skapa riktig bra inomhustäckning till svenska mobilkunder via lokala mobilnät, där användningen gäller både röst och data. Behovet av bättre inomhustäckning kommer att öka ytterligare när 5G introduceras.

Datatrafiken fortsätter att växa snabbt och bristfällig mobiltäckning finns idag på många platser. Inte minst gäller det modernt byggda isolerade hus, men även andra miljöer som sjukhus, bergrum, industrier, köpcentrum etc där radiosignaler lätt stängts ute. Netmore erbjuder lokala mobilnät där kunden kan roama med en annan mobil-operatör utanför fastigheten.

Netmore erbjuder sina kunder att köpa radioutrustningen, en liten basstation och WiFi-access punkter för de lokala mobilnäten. Dessa kopplas sedan upp med bolagets molntjänst som baseras på en AXE-växel och en WiFi-controller. Detta kallas core nät och har köpts och sedermera utvecklats av bolaget. Kunderna måste byta till Netmores SIM-kort som fungerar i det lokala nätet. Utanför huset roamar kunden med någon annan av de mobiloperatörer som samarbetar med bolaget.  För Netmores del är trafik- och andra återkommande intäkter från mobilkunderna det intressanta i kalkylen, där kapacitet idag finns för 2 miljoner användare. För industrikunder erbjuder Netmore förutom bra inomhustäckning även integration av kundens IT-system via bolagets patenterade lösning Tarifflex technology. Ett företagskontrakt kan variera från 20 tusen till flera miljoner kronor.

Vi räknar med att Netcom behöver ta in 20 miljoner kronor till 20 procent kursrabatt under 2018 innan bolaget kan bli kassaflödespositivt från år 2019. Detta förutsätter en snabb intäktstillväxt. Värderingsmässigt kommer vi fram till ett Bas-scenario på 1,9 kronor per aktie, som varierar från 0,6 kronor per aktie i Bear-scenariot till 6,7 kronor per aktie i Bull-scenariot. Kalkylerna är gjorda med 14 procent diskonterings-ränta samt 2 ½-3 ½ procent årligt tillväxtantagande vid kalkylperiodens slut. Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.