Bevakningsgruppen utökar sitt engagemang hos Netmore

July 5, 2018

Bevakningsgruppen, en totalleverantör av bevaknings-och säkerhetstjänster och sedan några månader tillbaka kund hos Netmore, lägger utökningsorder.

Bevakningsgruppen utökar sitt engagemang hos Netmore

Bevakningsgruppen, en totalleverantör av bevaknings-och säkerhetstjänster och sedan några månader tillbaka kund hos Netmore, lägger utökningsorder.

”Våra abonnemang är unika i bemärkelsen att det går att komplettera mobiltäckningen efter behov, vilket passar bevaknings- och säkerhetsbranschen särskilt bra då kommunikationen ofta är av kritisk karaktär. Därför är vi stolta för det fortsatta förtroendet från Bevakningsgruppen, som nu väljer att använda våra SIM-kort i sina samtliga radioenheter säger Edward Rassmus, Försäljningschef vid Netmore AB.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edward Rassmus, Försäljningschef Netmore, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@netmore.net

Rikard Slunga, VD Netmore, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.net

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore är en mobiloperatör som når hela Sverige och genom egetmobilnät ger sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris.

Till kunden marknadsför och levererar Netmore utöver mobiltjänster och eget mobilnät (med mobil accesspunkt), högkvalitativa WiFi-nät samt IT -integration in i kundens kritiska process- och affärssystem. Kundens behov styr den helhetslösning som erbjuds och som framtidssäkrar kundens kommunikation. Netmore erbjuder specialister inom nätkonstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll.

Produkter och tjänster säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser, främst på den svenska marknaden – men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden och Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.