Bokslutskommunike 2020 – Netmore Group AB (publ)

February 18, 2021

Grunden är lagd för att kapitalisera på Netmores unika position – fokus på återkommande intäktsströmmar

Bokslutskommuniké för Netmore Group AB (publ) 2020

Grunden är lagd för att kapitalisera på Netmores unika position – fokus på återkommande intäktsströmmar

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 8,4 MSEK (5,2)
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 13,9 (7,6)
 • EBITDA uppgick till -14,7 MSEK (-7,4)
 • Periodens resultat uppgick till -20,3 MSEK (-10,1)
 • Netmore fick genombrottsorder inom IoT – uppkoppling till 65 000 vattenmätare för Dahl Sverige & VA SYD
 • Netmore påbörjade utbyggnad av ett rikstäckande nät för IoT
 • Förvärvet av infrastrukturtillgångarna från Talkpool och Växjö Radiosystem genomfördes, vilket utökade LoRaWAN-täckningen och kommer att öka de återkommande intäkterna.

Helåret 2020

 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick under perioden till 32,1 MSEK (12,7)
 • Totala intäkter i koncernen uppgick under perioden till 47,1 MSEK (30,8)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -42,3 MSEK (-11,8)
 • Periodens resultat uppgick till -60,0 MSEK (-22,8)
 • Etablerade joint-venture i Tyskland & Storbritannien
 • Förvärvade Bredbandsson AB
 • Ingick partneravtal med Elisa corporation
 • Påbörjade leverans av 5G-nät till Sherwood Forest Country Park
 • Utsåg Ove Anebygd till ny koncernchef för Netmore Group
 • Tillfördes 22,7 MSEK genom nyemission som övertecknade med 235 %
 • Utökade erbjudandet inom Property Network tillsammans med Newsec
 • Netmore och Polar Structure ingick långsiktigt strategiskt partnerskap genom bildandet av Netmore Polar Networks
 • Polar Structure tecknade ett konvertibelt lån om 30 MSEK i Netmore
 • Fick genombrottsorder inom IoT –uppkoppling till 65 000 vattenmätare för Dahl Sverige & VA SYD
 • Påbörjande utbyggnaden av ett rikstäckande nät för IoT
 • Netmore Polar AB förvärvade två högmaster och tio lågmaster
 • Slutförde förvärvet av IoT-nät ifrån Talkpool

Efter kvartalets utgång

 • I februari lanserade Netmore ny verksamhetsstrategi och ledningsgrupp
 • Niam valde Netmores nyckelfärdiga 5G-lösning för utrullning av öppen 5G-infrastruktur i sitt nordiska fastighetsbestånd
 • Vann 5G-upphandling för nationellt forskningscentrum på Irland
 • Fick order på uppkoppling till 1 300 sensorer för digitalisering av avfallshantering i Skåne och Halland

 

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 klockan 08:30 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ove Anebygd, CEO + 46 70 519 57 98, ove.anebygd@netmoregroup.com

Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

 

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90