Bokslutskommuniké för Netmore Group AB 2019

February 18, 2020

Bokslutskommuniké för Netmore Group AB 2019

Fortsatt stark omsättningstillväxt under kvartalet jämfört med 2018 samt utveckling av IoT plattformar för större kundleveranser 2020

Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 5,2 MSEK * (0,4)
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 7,6 MSEK* (1,2)
 • EBITDA uppgick till -7,4 MSEK* (-5,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10,1 MSEK* (-11,4)
 • Order från Crane Currency på lokalt 4G nätverk med ordervärde om ca 0,5 Msek
 • Lanserat globala M2M abonnemang för IoT enheter på den Europeiska marknaden
 • Etablerat joint venture på Irland för att möta identifierade affärsmöjligheter
 • Ökat utvecklingstakten i Akeliusprojektet under kvartalet
 • Genomfört en företrädesemission om ca 37,5 MSEK under kvartalet som tecknades till 313%. Övertilldelning om 1,5 MSEK utnyttjad därtill.
 • Genomfört en riktad emission om 15,6 MSEK till strategisk investerare – Vincero AB -under november 2019
 • Förberett fusionen av Blink Services för genomförande per 1 januari 2020

*inkluderar förvärven av Blink Services och Omnipoint f.o.m 25/1 2019

12 månader 2019

 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 30,8 MSEK* (4,4)
 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 12,7 MSEK* (2,8)
 • EBITDA uppgick till -11,6 MSEK* (-18,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -22,8 MSEK* (-30,1)
 • Netmore lämnar 2019 med bolagets största orderbok någonsin för leveranser under kommande år

*inkluderar förvärven av Blink Services och Omnipoint f.o.m 25/1 2019

Efter kvartalets utgång

 • Ingått partneravtal med Elisa Corporation – Finlands största telekomoperatör – avseende privata nätverkslösningar
 • Avtalat om förvärv av Bredbandsson för att möta kunddrivna behov och säkerställa kritiskt nätutbyggnad för bolagets framtida leveranser.
 • Etablerat joint ventures i Tyskland och Storbritannien för att tillvarata affärsmöjligheter med privata radionät och IoT – med fokus på fastigheter, industri och smarta samhällen/cities
 • Erhållit första order på publika WIFi nät på Irland (via JV på Irland)
 • Inbjudits till fortsatta diskussioner inom flera omfattande projekt i UK
 • Kallat till extrastämma i syfte att öka gränserna för bolagets aktier och aktiekapital

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 klockan 08:30 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Hallberg, VD, + 46 70 658 16 16, erik.hallberg@netmoregroup.com

Thomas Plate, CFO, + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market. G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market. Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group AB är en kommunikationsoperatör med fokus på IoT (Internet of Things). Våra industriella lösningar lämpar sig för målgrupper inom fastigheter, Industri och publik sektor. Netmore erbjuder dagens och morgondagens trådlösa nät, lokalt såväl som nationellt och globalt. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och hela samhällen.

En viktig del i Netmores konkurrenskraft är den egenutvecklade integrationsplattformen som tillsammans med standardiserad hårdvara skapar en ekonomisk och funktionell lösning. Plattformen möjliggör smidigare datautläsning från ett flertal olika kommunikationsteknologier och system. Kombinationen i Netmores erbjudande av oberoende nätverkslösningar för uppkoppling, Netmores ekosystem av partners som levererar IoT-tjänster i nätet samt integrationsplattform gör Netmore unika och skapar ett hållbart samhälle där alla parter gynnas.