Bokslutskommuniké för Netmore Group AB (publ), 2021

February 17, 2022

Bokslutskommuniké för Netmore Group AB (publ), 2021

Nettoomsättningsökning med växande MRR genererar resultatförbättring under framgångsrikt kvartal

Fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 11,4 MSEK (8,4)
 • Nettoomsättningen ökade med 36 procent 2021 jämfört med 2020
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 14,9 (13,9)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -11,9 MSEK (-14,7)
 • Periodens resultat uppgick till -16,2 MSEK (-20,3)

Helåret 2021

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick under perioden till 42,8 MSEK (32,1)
 • Nettoomsättningen ökade med 33 procent 2021 jämfört med 2020
 • Totala intäkter i koncernen uppgick under perioden till 54,1 MSEK (47,1)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -50,0 MSEK (-42,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -70,7 MSEK (-60,0)

Händelser under fjärde kvartalet

 • Capman väljer Netmore för digitaliseringsprojekt i Sollentuna
 • Diös väljer Netmores flaggskeppsprodukt – femårigt avtal inleds med projekt inom individuell mätning och debitering
 • Netmore Group genomför fullt säkerställd företrädesemission om 43,1 MSEK
 • Randviken Fastigheter väljer Netmore för omfattande digitaliseringsprojekt – skapar förutsättning för värdeökning av fastighetsbeståndet
 • Netmore Group och MW Group ingår samarbetsavtal – stärker erbjudandet inom cybersäker fastighetsdigitalisering
 • Beslut om överlåtelse av samtliga aktier i Nordic IoT Networks AB till National IoT Networks AB

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om väderpappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 klockan 08:30 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ove Anebygd, CEO + 46 70 519 57 98, ove.anebygd@netmoregroup.com

Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

Rapporten hittas på följande länkhttps://netmoregroup.com/investors/#filer

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90