Bokslutskommuniké för Netmore Group AB (publ), 2021

February 17, 2022

Nettoomsättningsökning med växande MRR genererar resultatförbättring under framgångsrikt kvartal

Bokslutskommuniké för Netmore Group AB (publ), 2021

Nettoomsättningsökning med växande MRR genererar resultatförbättring under framgångsrikt kvartal

Fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 11,4 MSEK (8,4)
 • Nettoomsättningen ökade med 36 procent 2021 jämfört med 2020
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 14,9 (13,9)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -11,9 MSEK (-14,7)
 • Periodens resultat uppgick till -16,2 MSEK (-20,3)

Helåret 2021

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick under perioden till 42,8 MSEK (32,1)
 • Nettoomsättningen ökade med 33 procent 2021 jämfört med 2020
 • Totala intäkter i koncernen uppgick under perioden till 54,1 MSEK (47,1)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -50,0 MSEK (-42,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -70,7 MSEK (-60,0)

Händelser under fjärde kvartalet

 • Capman väljer Netmore för digitaliseringsprojekt i Sollentuna
 • Diös väljer Netmores flaggskeppsprodukt – femårigt avtal inleds med projekt inom individuell mätning och debitering
 • Netmore Group genomför fullt säkerställd företrädesemission om 43,1 MSEK
 • Randviken Fastigheter väljer Netmore för omfattande digitaliseringsprojekt – skapar förutsättning för värdeökning av fastighetsbeståndet
 • Netmore Group och MW Group ingår samarbetsavtal – stärker erbjudandet inom cybersäker fastighetsdigitalisering
 • Beslut om överlåtelse av samtliga aktier i Nordic IoT Networks AB till National IoT Networks AB

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om väderpappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 klockan 08:30 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ove Anebygd, CEO + 46 70 519 57 98, ove.anebygd@netmoregroup.com

Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

Rapporten hittas på följande länkhttps://netmoregroup.com/investors/#filer

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90