Bokslutskommuniké för Netmore Group AB (publ), 2022

February 16, 2023

Bokslutskommuniké för Netmore Group AB (publ), 2022

Report this content

Kraftigt förbättrad nettoomsättningstillväxt och stark MRR-tillväxt inom affärsområdet IoT Networks

Utfall fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen i koncernen ökade med 49 % och uppgick till 17,0 (11,4) MSEK
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 18,4 (14,9) MSEK
 • De månatliga återkommande intäkterna för affärsområdet IoT Networks ökade med 28 % jämfört med Q3 2022
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -13,2 (-11,9) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -19,3 (-16,2) MSEK

 

Utfall januari – december 2022

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 50,7 (42,8) MSEK
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 57,8, (54,1) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -48,9 (-50,0) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -66,7 (-70,7) MSEK

 

Händelser under fjärde kvartalet

 • Svensk bostadsutvecklare väljer Netmore som kommunikationsoperatör för sitt bestånd – upp till 4 000 hushåll kommer erbjudas bredbandstjänster

 

Händelser efter periodens utgång

 • Netmore avyttrar affärsområdet M2M till mobil- och IoT-operatören Melita
 • Netmore inleder utbyggnad av LoRaWAN i Frankrike

 

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om väderpappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 klockan 08:30 (CET).

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ove Anebygd, CEO + 46 70 519 57 98, ove.anebygd@netmoregroup.com

Peter Magnusson, CFO +46 70 600 04 17peter.magnusson@netmoregroup.com

Rapporten hittas på följande länkhttps://netmoregroup.com/investors/#filer

 

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.