Buildroid meddelar utfall i erbjudandet till aktieägarna i Netmore Group

June 30, 2021

Utfallet i uppköpserbjudandet resulterade i att 17 302 095 aktier av serie B, motsvarande 6,9 procent av aktierna och 4,3 procent av rösterna i Netmore, lämnats in i Erbjudandet. Tillsammans med påkallandet av konvertering av konvertibler innebär detta att Buildroid-konsortiet äger 16 715 601 aktier av serie A och 137 350 926 aktier av serie B i Netmore, motsvarande cirka 61,7 procent av aktierna och cirka 76,1 procent av rösterna i bolaget.

Buildroid meddelar utfall i erbjudandet till aktieägarna i Netmore Group

Utfallet i uppköpserbjudandet resulterade i att 17 302 095 aktier av serie B, motsvarande 6,9 procent av aktierna och 4,3 procent av rösterna i Netmore, lämnats in i Erbjudandet. Tillsammans med påkallandet av konvertering av konvertibler innebär detta att Buildroid-konsortiet äger 16 715 601 aktier av serie A och 137 350 926 aktier av serie B i Netmore, motsvarande cirka 61,7 procent av aktierna och cirka 76,1 procent av rösterna i bolaget. 

“Vi uppskattar från Bolagets sida det stora intresse och engagemang som visas Bolaget från Buildroid Invest med huvudägare Stronghold Invest och Vincero och som också lett till det nu avslutade budpliktsbudet. Det gläder oss också att så många övriga ägare visat sitt förtroende för Bolaget genom att behålla sina aktier. Vi har samtidigt förståelse för att en del valt detta tillfälle att avyttra sin aktier. Vi kommer därmed att gå vidare med våra planer att finansiera Bolaget inför den fortsatta expansionen av vår långsiktiga abonnemangs-affär inriktad på fastigheter, IoT-nätutbyggnad och 5G för fastighetsapplikationer”, säger Rolf Norberg, Styrelseordförande i Netmore

 

Utfallet i uppköpserbjudandet sammanfattat: 

Vid acceptfristens utgång den 24 juni 2021 hade 17 302 095 aktier av serie B, motsvarande 6,9 procent av samtliga aktier och 4,3 procent av samtliga röster i Netmore, lämnats in i Erbjudandet.

Buildroid har därutöver påkallat konvertering av samtliga konvertibler 2019/2021 och kommer därigenom att förvärva 30 674 846 aktier av serie B utanför Erbjudandet till en omräknad konverteringskurs om 0,489 kronor per aktie, motsvarande cirka 12,3 procent av samtliga aktier och 7,7 procent av samtliga röster i Bolaget.

Innehavaren av konvertiblerna 2020/2023 har under Erbjudandet påkallat konvertering av det utestående konvertibellånet och några sådana konvertibler har följaktligen inte lämnats in i Erbjudandet.

Efter Erbjudandet äger Buildroid-konsortiet 16 715 601 aktier av serie A och 137 350 926 aktier av serie B i Netmore, motsvarande cirka 61,7 procent av samtliga aktier och cirka 76,1 procent av samtliga röster i Netmore. Buildroid-konsortiet äger eller kontrollerar inte några ytterligare finansiella instrument i Netmore som medför en finansiell exponering motsvarande aktieinnehav i Netmore efter Erbjudandet.

Hela meddelandet finns att läsa på Buildroids hemsida.

_

För mer information, vänligen kontakta: 
Rolf Norberg, Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489
Thomas Plate, CFO, Netmore Group AB, +46 768 949 239, Thomas.plate@netmore.se

_

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN. 

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader. 

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser. 

Certifiedadviser@redeye.se 
+46 (0)8 121 576 90