Buildroid påkallar konvertering av konvertibellån

June 8, 2021

Buildroid påkallar konvertering av konvertibellån

Styrelsen för Netmore Group AB (publ), org.nr. 556830-1351 (”Netmore Group” eller ”Bolaget”), beslutade den 2 juli 2019, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 juni 2019, att ställa ut ett konvertibelt lån av serie 2019/2021 uppgående till ett nominellt belopp om 15 000 000 kronor till LMK Forward AB. Konvertibellånet ägs idag av Buildroid Invest AB (”Buildroid”).

Buildroid har påkallat konvertering av konvertibellånet till aktier av serie B i enlighet med villkoren. Den utestående skulden uppgår till totalt 15 000 000 kronor inklusive ränta. I enlighet med villkoren för konvertibellånet är den omräknade konverteringskursen 0,489 kronor per aktie av serie B och 30 674 846 nya aktier av serie B kommer att ställas ut till Buildroid.

Konverteringen kommer att innebära en utspädning om cirka 12,80 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och en utspädning om cirka 7,87 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Efter konvertering av hela konvertibellånet av serie 2019/2021 kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till totalt 23 956 544,30 kronor, fördelat på sammanlagt 239 565 443 aktier, varav 16 715 601 aktier av serie A och 222 849 842 aktier av serie B, och det totala antalet röster i Bolaget kommer uppgå till 390 005 852.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Rolf Norberg, Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489
Thomas Plate, CFO, Netmore Group AB, +46 768 949 239, Thomas.plate@netmore.se

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se 
+46 (0)8 121 576 90