CapMan väljer Netmore för digitaliseringsprojekt i Sollentuna

October 18, 2021

Netmore Group och CapMan har tecknat ett sjuårigt avtal avseende Netmores fastighetsdigitaliseringserbjudande. Installation av Netmores flaggskeppsprodukt Netmore Proptech Node genomförs under fjärde kvartalet 2021, och samarbetet inleds genom implementering av Netmores IoT-nätverk (LoRaWAN®) samt smart ventilationssystem från Sally R. Den långsiktiga målbilden är att CapMan med hjälp av Netmores digitala lösningar ska utveckla fastigheten Städet till att bli en av norra Stockholms mest attraktiva fastigheter.

CapMan väljer Netmore för digitaliseringsprojekt i Sollentuna

Netmore Group och CapMan har tecknat ett sjuårigt avtal avseende Netmores fastighetsdigitaliseringserbjudande. Installation av Netmores flaggskeppsprodukt Netmore Proptech Node genomförs under fjärde kvartalet 2021, och samarbetet inleds genom implementering av Netmores IoT-nätverk (LoRaWAN®) samt smart ventilationssystem från Sally R. Den långsiktiga målbilden är att CapMan med hjälp av Netmores digitala lösningar ska utveckla fastigheten Städet till att bli en av norra Stockholms mest attraktiva fastigheter.

Avtalet utgör starten på ett långsiktigt samarbete inom fastighetsdigitalisering

Det sjuåriga ramavtalet mellan Netmore och CapMan utgör startskottet på ett långsiktigt samarbete som successivt leder till att CapMan erhåller en framtidssäkrad digitaliseringsgrund för sina fastigheter. Grunden som läggs kommer tack vare Netmores tekniska plattform kombinerat med stödet för olika accessteknologier (Fiber, Wi-fi, LoRaWAN (IoT) och 5G) att möjliggöra för tillämpningar som skapar nytta och värde för både fastighetsägare och hyresgäster.

”Med Netmores digitaliseringsplattform framtidssäkrar vi vår fastighetsutveckling samtidigt som vi redan idag kan få en mer effektiv förvaltning och drift. Vi ser fram emot att ta del av möjligheterna som plattformen erbjuder”,
säger Per Tängerstad, Partner, CapMan

”Att CapMan väljer Netmore som leverantör och operatör för fastighetskommunikationstjänster är ett tecken på stort förtroende. Att inleda arbetet med Städet i Sollentuna utgör en utmärkt start på ett långsiktigt samarbete som har stor potential.”,
säger Ove Anebygd, CEO, Netmore Group

 

Så ska fastigheten Städet i Häggvik öka sin attraktionskraft med hjälp av digitalisering

Netmores fastighetserbjudande öppnar för en lång rad tillämpningar som har stor potential att skapa värde för både fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Samarbetet med CapMan inleds med en inventering av behov och befintliga system, innan en långsiktig digitaliseringsplan tas fram, med målsättningen att Städet i Häggvik ska bli en av norra Stockholms mest attraktiva fastigheter

Nedan presenteras ett axplock av tjänsteutbudet för fastighetsägare:

  • Implementation och integration av smart ventilationssystem
  • Effektiviserad fastighetsförvaltning (IT & Drift)
  • Introduktion av nya intäktsströmmar genom att exempelvis möjliggöra kontroll över egna fibernätverk och erbjuda bredbandstjänster till hyresgäster
  • Digital fastighetsvisualisering som visar fastigheternas status
  • Förhöjd standard för hyresgäster genom nya digitala tjänster
  • Enkel uppkoppling för 3:e-partsaktörer genom uppkoppling till Netmores Proptech Node.

 

Smart styrning av ventilationssystemet från Sally R blir första tillämpningen – Förbättrar luftkvalitén och minskar energiförbrukningen i fastigheten

Netmores samarbetspartner Sally-R har utvecklat tjänsten som blir den första att implementeras i CapMans bestånd. Tack vare den smarta och autonoma lösningen från Sally R får fastigheten få en optimerad drift av ventilationen baserat på IoT-mätning av luftkvalitet, vilket resulterar i både förbättrad luftkvalitet och stora energibesparingar. Lösningen som varken kräver ytterligare hårdvara eller utbyte av befintligt system integreras mot fastighetens styrsystem via Netmore Proptech Node, och kunden får tillgång till rapportering i form av ett gränssnitt som möjliggör för både övervakning och analys av systemet. Två månader efter driftsättning presenteras en rapport som summerar inomhusklimatet, energiprestandan, beläggningsmönster och förbättringsåtgärder.

”Framtiden för fastighetsteknik stavas uppkopplade byggnader och smarta tjänster som enkelt kan läggas till och snabbt skapa värde åt kunden. Via Netmores skalbara Proptech-plattform kan IoT samverka med vår optimeringstjänst för att ge ett bättre inomhusklimat till en lägre energiförbrukning i Städet.
Säger Erik Vallgårda,

Affärsområdeschef Smarta Fastigheter, Sally R

”Städet i Häggvik har stor potential att förbättra förvaltning, driftnetto och kundupplevelse genom smarta digitaliseringslösningar. Vi inleder projektet med implementationen av en smart ventilationslösning från Sally-R som både förbättrar luftkvalité och minskar energiförbrukning, innan vi går vidare med andra värdeskapande tillämpningar.
Säger Mattias Averup, Chef Digital Fastighetsutveckling, Netmore

 

Netmore Proptech Node är nyckeln som öppnar dörrar för en framtidssäkrad fastighetsdigitalisering i små och stora bestånd

Netmores flaggskeppsprodukt Netmore Proptech Node (länk) installeras i varje fastighet som ansluts till Netmore Property Network (länk). Väl installerad i en eller flera fastigheter möjliggör noden för fastighetsägare och fastighetsförvaltare att dra nytta av de olika digitaliseringsfördelar som tekniken medför.

  • Full kontroll och visibilitet över hela fastighetsbeståndets digitala miljö i form av system och uppkopplade enheter, något som bland annat medför ett samlat och centraliserat grepp kring cybersäkerhet, fastighetsstyrning och fastighetsautomation.
  • Ökat driftnetto genom effektivisering och möjlighet till reducerad energiförbrukning tack vare en framtidssäkrad digitaliseringsgrund som möjliggör för effektiv fastighetsförvaltning.
  • Ökat driftnetto till följd av att nya digitala intäktsströmmar introduceras för fastighetsägaren. Fastighetsägare kan exempelvis erbjuda internet och Wi-Fi direkt till hyresgäster, erhålla intäkter från IoT-enheter som kopplas upp med LoRaWAN och erbjuda öppen 5G-uppkoppling som kan nyttjas både av hyresgäster och mobiloperatörer.

 

Kontaktuppgifter:

 

Ove Anebygd, CEO, Netmore Group

Tel: +46 705 195 798

E-post: ove.anebygd@netmoregroup.com

 

Per Tängerstad, Partner, CapMan

Tel: +46 705 912 300

E-post: per.tangerstad@capman.com

 

Erik Vallgårda, Business Development, Sally R

Tel: +46 727 446 650

E-post: erik.vallgarda@sally-r.com

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90