Carl Gleisner talar på Smart Society

January 21, 2020

Netmore har bjudit in Carl Gleisner till Smart Society för att upplysa oss om regulationer inom IoT och dataägande

Carl Gleisner talar på Smart Society

Netmore har bjudit in Carl Gleisner till Smart Society för att upplysa oss om regulationer inom IoT och dataägande

”Användningen av IoT är inte bara spännande ur ett tekniskt perspektiv, utan även ur ett juridiskt. IoT aktualiserar flera juridiska frågor som nät- och tjänsteleverantörer måste beakta och ta ställning till: När IoT-enheter används för styrning av fysiska saker kan person- och sakskador uppstå – vem ansvarar för skadan när flera aktörer skapar olika delar av tjänsten eller enheten? Vidare kan IoT skapa värdefulla mängder data – vem ”äger” data och har rätt att exploatera denna? IoT skapar dessutom ofta utmaningar för informationssäkerheten – vilka skyldigheter har en personuppgiftsansvarig i sammanhanget? När open source-mjukvara används i IoT – hur efterlevs villkoren i licenserna?” – Carl Gleisner, bitr. Jurist, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

För mer information besök eventets hemsida eller kontakta:

Johanna Björnson CMO, +46 70-861 67 66, johanna.bjornson@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se