Delårsrapport för Netmore Group AB januari-mars 2019

May 9, 2019

Delårsrapport för Netmore Group AB januari-mars 2019

Första kvartalet 2019

  • Netmore ökar intäkterna till 2,9 Mkr* under Q1 med nya IoT-strategin (1,2 Mkr Q4-18)
  • Dotterbolaget Blink Services adderade fyra nya strategiska kunder
  • Dotterbolaget Omnipoint lanserade lösning med objektsigenkänning via video
  • Netmore vinnare i PTS innovationstävling – Lösning för virituell portvakt, receptionist och telefonist
  • Totala intäkter för koncernen uppgick under kvartalet till 2,9Mkr* (1,1)
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,8 Mkr* (-4,9)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7,0 Mkr* (-6,5) 

*inkluderar förvärven av Blink Services och Omnipoint f.o.m 29/1 2019

Efter kvartalets utgång

  • Erik Hallberg utsedd till tillförordnad VD och tillika koncernchef för Netmore Group AB (publ)
  • Dotterbolaget Blink Services anordnade uppskattat årligt IoT-event (Smart city connection)

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 Maj 2019 klockan 08:30 (CET).

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och
morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group AB är en
komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris,
och med lägre energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar
inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta
städer och samhällen.

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50