Delårsrapport för Netmore Group AB juli-september 2018

November 9, 2018

Delårsrapport för Netmore Group AB juli-september 2018

 • Utökning av återförsäljarnätet med Electra Sweden AB / RingUp kedjan och Siqure
 • Start för Vinnova projekt inom inomhustäckning och lokala nät i landsbygd
 • Första beställningen av trådlöst fastighetsnät från Bonava
 • Bolagets bedömning är att ytterligare kapital behöver skjutas till. Planen är ett brygglån initialt, följt av en riktad nyemission under kvartal 1 2019

Tredje kvartalet 2018

 • Utökning med nya återförsäljare, RingUp kedjan med 60 butiker, säkerhetsbolaget Siqure och Grouptalk
 • Leverans av utökningsorder till Norrvatten slutförd
 • Första beställningen av trådlöst fastighetsnät från Bonava
 • Vinnova-projekt för inomhustäckning samt lokala nät i landsbygd påbörjade
 • Riktad nyemission genomförd under kvartalet.
 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,2 Mkr (1,1)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,0 Mkr (-4,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,9 Mkr (-5,8)

9 månader 2018

 • Nettoomsättningen för koncernen var under perioden 3,2 Mkr (7,3)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -13,7 Mkr (-12,2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -18,7 Mkr (-16,3)

Efter kvartalets utgång

 • Tarifflex-patent godkänt i Kina
 • Danska frekvenstillståndet återlämnat till myndigheten

 

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore erbjuder verksamhetsanpassade trådlösa nät och mobila tjänster till fastighetsägare, flerbostadshus, industrier, företag och offentliga organisationer. Därutöver erbjudes även högkvalitativa WiFi-nät och IT-integration in i kundens kritiska process- och affärssystem. Gemensam nämnare för de tjänster som erbjuds är att kundens behov styr den framtidssäkrade kommunikationslösningen.

Lösningarna säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser, främst på den svenska marknaden – men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden och Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 klockan 08:30 (CET).