Delårsrapport för Netmore Group AB (publ), april – juni 2022

August 25, 2022

Två nya ramavtal, växande andel MRR samt fortsatt europeisk expansion

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ), april – juni 2022

Två nya ramavtal, växande andel MRR samt fortsatt europeisk expansion

Utfall andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen i koncernen minskade med -10 % och uppgick till 10,9 (12,1) MSEK
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 13,6 (13,3) MSEK
 • De månatliga återkommande intäkterna ökade med ca 1 % procent under kvartalet
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -12,5 (-11,4) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -16,2 (-19,5) MSEK

Utfall första halvåret 2022

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 21,9 (21,4) MSEK
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 27,0 (24,9) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -24,5 (-28,4) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -32,4 (-41,1) MSEK

Händelser under andra kvartalet

 • Neptunia Invest väljer Netmore – ramavtal avseende Netmore Proptech Node med inledande ordervärde om 5 MSEK
 • Netmores nätbolag ECN förvärvar spanska LoRaWAN-operatören Redexia
 • Netmores nätbolag ECN förvärvar nederländska LoRaWAN-operatören Techtenna
 • DS Energy väljer Netmore som LoRaWAN-operatör i Danmark
 • Newsec väljer Netmore för uppkoppling av fastigheter – Netmore Proptech Node ingår i Newsecs digitaliseringserbjudande som når 9000 fastigheter

Händelser efter periodens utgång

 • Netmore erbjuder LoRaWAN i Schweiz tack vare roamingöverenskommelse
 • Netmore inleder utbyggnad av LoRaWAN i Danmark

Informationen är sådan som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 augusti 2022 klockan 08:30 CEST

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ove Anebygd, CEO + 46 70 519 57 98, ove.anebygd@netmoregroup.com

Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

Rapporten hittas på följande länkhttps://netmoregroup.com/investors/#filer

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.