Delårsrapport för Netmore Group AB (publ), januari – mars 2022

May 12, 2022

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ), januari – mars 2022

Ökad nettoomsättning och minskad förlust

 

 

Utfall första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen i koncernen ökade med 18 % och uppgick till 11 MSEK (9,3)
  • Totala intäkter i koncernen uppgick till 13,4 MSEK (11,6)
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -12 MSEK (-16,9)
  • Periodens resultat uppgick till -16,1 MSEK (-21,6)

 

Händelser under första kvartalet

  • Käppala väljer Netmore för uppgradering av mobilnät – förbereder för 5G
  • Netmore får uppföljningsorder från Norrvatten – förbereder för 5G
  • Netmore och finska Digita inleder roamingsamarbete

 

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om väderpappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 klockan 08:30 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ove Anebygd, CEO + 46 70 519 57 98, ove.anebygd@netmoregroup.com

Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

Rapporten hittas på följande länkhttps://netmoregroup.com/investors/#filer

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90