Delårsrapport för Netmore Group AB (publ), januari – mars 2023

April 28, 2023

Ökad nettoomsättning och rekordhög sensortillväxt

Utfall första kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen i koncernen ökade med 48 procent och uppgick till 16,3 (11,0) MSEK
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 34,6 (12,5) MSEK
 • De månatliga återkommande intäkterna ökade med 9 procent under kvartalet jämfört med Q4 2022. Justerat för avyttring av verksamhetsgrenen M2M
 • De månatliga återkommande intäkterna för affärsområdet IoT Networks ökade med 21 procent jämfört med Q4 2022
 • Sensortillväxten under kvartalet uppgick till 217 procent mot Q1 2022
 • EBITDA uppgick till 5,4 (-12,0) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 2,1 (-32,2) MSEK

Händelser under första kvartalet

 • Netmore etablerar LoRaWAN i Polen
 • Kumbro Stadsnät väljer Netmore för LoRaWAN-projekt inom energioptimering
 • Netmore inleder utbyggnad av LoRaWAN i Frankrike
 • Netmore avyttrar affärsområdet M2M till mobil- och IoT-operatören Melita

Händelser efter periodens utgång

 • Netmore får IoT-order i Storbritannien – levererar uppkoppling till 76 000 vattenmätare för Diehl Metering och South West Water

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om väderpappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 klockan 08:30 (CET).


För ytterligare information vänligen kontakta:


Rapporten hittas på följande länkhttps://netmoregroup.com/investors/#filer


Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.