Delårsrapport för Netmore Group AB (publ) juli-september 2020

November 6, 2020

Netmore och Polar Structure bygger landsomfattande IoT-nät. Netmore och Newsec har påbörjat uppkoppling av Newsecs förvaltade fastigheter.

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ) juli-september 2020

Netmore och Polar Structure bygger landsomfattande IoT-nät. Netmore och Newsec har påbörjat uppkoppling av Newsecs förvaltade fastigheter.

Tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 9,9 MSEK (4,1)
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 14,3 (13,2)
 • EBITDA uppgick till -9,3 MSEK (1,0)
 • Periodens resultat uppgick till -13,8 MSEK (-2,5)
 • Netmore och Polar Structure ingår långsiktigt partnerskap genom bildandet av Netmore Polar Networks
 • Polar Structure tecknar ett konvertibelt lån om 30 MSEK i Netmore
 • Netmore breddar sitt nordiska erbjudande inom området uppkopplade fastigheter tillsammans med Newsec
 • Netmore och Newsec har genomfört installation av Netmores Proptech Node i fastigheter i Malmö och Oslo.
 • Dahl och Netmore inleder samarbete kring smarta VA-tjänster
 • Implementering av molnbaserat core-nätverk med 5G-stöd påbörjad under kvartalet
 • Ove Anebygd tillträdde som ny koncernchef för Netmore Group per första september

9 månader 2020

 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick under perioden till 23,7 MSEK (7,5)
 • Totala intäkter i koncernen uppgick under perioden till 33,2 MSEK (23,2)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -27,7 MSEK (-4,3)
 • Periodens resultat uppgick till -39,7 MSEK (-12,7)

Efter kvartalets utgång

 • Netmore får genombrottsorder inom IoT – levererar uppkoppling till 65 000 vattenmätare för Dahl Sverige & VA SYD.

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 klockan 08:30 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ove Anebygd, CEO + 46 70 519 57 98, ove.anebygd@netmoregroup.com

Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

 

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market. G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market. Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se

Netmore Group AB är en kommunikationsoperatör med fokus på IoT (Internet of Things). Våra industriella lösningar lämpar sig för målgrupper inom fastigheter, Industri och publik sektor. Netmore erbjuder dagens och morgondagens trådlösa nät, lokalt såväl som nationellt och globalt. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och hela samhällen.

En viktig del i Netmores konkurrenskraft är den egenutvecklade integrationsplattformen som tillsammans med standardiserad hårdvara skapar en ekonomisk och funktionell lösning. Plattformen möjliggör smidigare datautläsning från ett flertal olika kommunikationsteknologier och system.

Kombinationen i Netmores erbjudande av oberoende nätverkslösningar för uppkoppling, Netmores ekosystem av partners som levererar IoT-tjänster i nätet samt integrationsplattform gör Netmore unikt och skapar ett hållbart samhälle där alla parter gynnas.