Delårsrapport för Netmore Group AB (publ), juli-september 2021

November 9, 2021

Fortsatt positiv utveckling av nettoomsättning under kvartal som präglats av stort kundintresse och affärsdriv.

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ), juli-september 2021

Fortsatt positiv utveckling av nettoomsättning under kvartal som präglats av stort kundintresse och affärsdriv.

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 11,9 MSEK (9,9)
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 14,3 (14,3)
 • De månatliga återkommande intäkterna ökade med 4 % procent under kvartalet varav IoT Networks ökade med 32 %
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -9,7 MSEK (-9,3)
 • Periodens resultat uppgick till -15,6 MSEK (-13,8)

9 månader 2021

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick under perioden till 33,4 MSEK (23,7)
 • Totala intäkter i koncernen uppgick under perioden till 39,2 MSEK (33,2)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -38,1 MSEK (-27,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -56,7 MSEK (-39,7)

Händelser under tredje kvartalet

 • Netmore får order på 45 000 IoT-abonnemang när smarta vattenmätare installeras i nordvästra Skåne
 • Netmore bygger rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN®) i Storbritannien
 • Netmore tillsätter spetskompetens på nyckelposition inom fastighetsdigitalisering
 • Netmore lanserar marknadsplats för IoT – presenterar 30 nyckelfärdiga lösningar
 • Netmore Group AB (publ): SBB ny storägare i Netmore – Deltar tillsammans med Polar Structure i riktad nyemission om totalt 70 MSEK till teckningskurs om 1,90 SEK per aktie

Händelser efter periodens utgång

 • CapMan väljer Netmore för digitaliseringsprojekt i Sollentuna
 • Diös Fastigheter väljer Netmores flaggskeppsprodukt i femårigt avtal
 • Med stöd av teckningsoptioner har 889 000 B-aktier tecknats av anställda inom Netmore koncernen.

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om väderpappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2021 klockan 08:30 (CET).

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ove Anebygd, CEO + 46 70 519 57 98, ove.anebygd@netmoregroup.com

Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

Rapporten hittas på följande länkhttps://netmoregroup.com/investors/#filer

 

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90