Delårsrapport för Netmore Group AB (publ), juli – september 2022

November 10, 2022

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ), juli – september 2022

Genombrottsorder i Storbritannien och fortsatt MRR-tillväxt

Utfall tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen i koncernen minskade med 1,3 % och uppgick till 11,8 (11,9) MSEK
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 12,4 (14,3) MSEK
 • De månatliga återkommande intäkterna ökade med 14 % under kvartalet jämfört med Q2 2022
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -11,2 (-9,7) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -15,0 (-15,6) MSEK

Utfall januari – september 2022

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 33,6 (31,4) MSEK
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 39,4 (39,2) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -35,7 (-38,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -47,4 (-56,7) MSEK

Händelser under tredje kvartalet

 • Yorkshire Water väljer Netmores lösningar för smart mätning av vatten – uppskattningsvis 360 000 hushåll omfattas i genombrotts-order med uppskattat ordervärde om 583 MSEK
 • Netmore inleder utbyggnad av LoRaWAN i Danmark
 • Netmore LoRaWAN expanderar till Schweiz genom roamingöverenskommelse

Händelser efter periodens utgång

 • Svensk bostadsutvecklare väljer Netmore som kommunikationsoperatör för sitt bestånd – upp till 4 000 hushåll kommer erbjudas bredbandstjänster

Informationen är sådan som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 10 november 2022 klockan 08:30 CEST

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ove Anebygd, CEO + 46 70 519 57 98, ove.anebygd@netmoregroup.com

Peter Magnusson, CFO + 46 70 600 04 17, peter.magnusson@netmoregroup.com

Rapporten hittas på följande länkhttps://netmoregroup.com/investors/#filer

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.