Delårsrapport för Netmore Group AB (publ)

May 18, 2021

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ)

Fokus på återkommande intäktsströmmar från en branschledande position

Första kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 9,3 MSEK (3,9)
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 11,6 (7,0)
 • De månatliga återkommande intäkterna ökade med 6 procent under kvartalet
 • EBITDA uppgick till -16,9 MSEK (-7,7)
 • Periodens resultat uppgick till -21,6 MSEK (-10,8)
 • Netmore lanserar ny verksamhetsstrategi och ledningsgrupp – affärsmodell med fokus på återkommande intäkter
 • Netmore Group säkerställer via det gemensamägda nätbolaget Netmore Polar AB 300 MSEK särskilt ämnade för storskalig expansion av erbjudandet inom det nya affärsområdet Netmore Property Network
 • Niam väljer Netmores nyckelfärdiga 5G-lösning för utrullning av öppen 5G-infrastruktur i sitt nordiska fastighetsbestånd
 • Kraftig tillväxt för Netmores IoT-nät i Sverige – 20 nya kommuner ansluter sig samtidigt som ytterligare samarbetsavtal förstärker erbjudandet
 • Netmores samarbetsbolag Netmore Polar AB tillträdde den 1 mars 2021 förvärvet av två högmaster och tio lågmaster med tillhörande kundavtal, vilka inbringar hyresintäkter i storleksordningen 4 MSEK per år och bidrar positivt till nettoresultatet
 • Netmore har per 4 mars tillträtt förvärvet Nordic IoT Network
 • Netmore bygger rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN) på Irland – Inleder i Dublin
 • Netmore en av 26 utvalda operatörer när LoRaWAN®-roaming möjliggörs mellan över 25 länder
 • Netmore vinner 5G-upphandling för nationellt forskningscentrum på Irland
 • Netmore får order på uppkoppling till 1 300 sensorer för digitalisering av avfallshantering i Skåne och Halland
 • Netmore tecknar avtal värt minst 2,3 MSEK över 5 år när svenskt techbolag väljer Netmores globala M2M-lösning
 • Över 200 företag i 24 länder har valt M2M-SIM-kort från Netmore M2M
 • Netmore Group byter Certified Adviser till Redeye AB

Efter kvartalets utgång

 • Netmore och Niam breddar och fördjupar samarbetet inom fastighetsdigitalisering. Satsningen innebär att Niam ansluter ett 50-tal fastigheter till Netmore Property Network
 • Netmores IoT-nät ingår i storskalig satsning på solenergi och effektbalansering med PPA-parker
 • Netmores IoT-nät levererar uppkoppling till IoT-applikation som kan minska spridningen av covid-19
 • Netmore Group upptar brygglån om 40 MSEK och föreslår nyemission
 • Under april har Netmores huvudägare (tillsammans med närstående bolag) förvärvat samtliga utestående A-aktier, och därmed passerat gränsen för budplikt. Mot denna bakgrund kommer tidigare kommunicerade nyemission ej att genomföras under andra kvartalet 2021
 • Netmore kallar till årsstämma tisdagen den 1 juni 2021
 • Information från styrelsen i Netmore Group angående budpliktsbud från Buildroid Invest AB
 • Netmore Group meddelar avsikt att genomföra riktad nyemission till Polar Structure AB samt möjliggöra förtidsinlösen av konvertibel
 • Netmore Group kallar till extra bolagsstämma den 1 juni, med anledning av ovan

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 klockan 08:30 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ove Anebygd, CEO + 46 70 519 57 98, ove.anebygd@netmoregroup.com

Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90