Diös väljer Netmore för uppkoppling av fastigheter med LoRaWAN

May 11, 2023

Fastighetsbolaget Diös har valt Netmore LoRaWAN till ett flertal smarta digitaliseringstillämpningar som kommer att möjliggöras i hela fastighetsbeståndet. Netmore förser Diös med ett nät som omfattar 330 fastigheter runt om i landet, där Diös initialt kommer att fokusera på energioptimering och mätning som bygger på nyttjande av data från smarta sensorer.

LoraWAN och sensorteknik gör fastigheter smartare

Initialt förses Diös fastigheter med sensorer som mäter temperatur och luftfuktighet. Med hjälp av data från dessa kommer befintliga system i fastigheterna att kunna arbeta smartare avseende reglering av värme och ventilation.

Därefter implementeras lösningar som avser elmätning av lokaler, bostäder och enskilda förbrukare i fastigheten, mätning av fjärrvärmesystem, port och dörrövervakning, monitorering av pumpgropar med mera.

”Vi ser att allt fler fastighetsägare väljer LoRaWAN som accessteknologi när strategier inom både digitalisering och hållbarhet ska förverkligas. Diös visar nu vägen när man väljer att förse hela beståndet med Netmore LoRaWAN, och vi ser fram emot att kunna leverera en pålitlig och säker konnektivitet som lägger grunden för lösningar som gynnar Diös och dess hyresgäster på både kort och lång sikt.”

säger Eric Collinder, Key Account Manager, Netmore Group AB

Att digitalisera våra fastigheter för att styra på ett smartare sätt och därmed minska vår klimatpåverkan är viktigt för oss.  Med Netmores LoRaWAN nät i kombination med NodeLedges portal för visualisering skapar vi en enkel infrastruktur för att ansluta och hantera trådlösa sensorer. Genom mätning får vi bättre förutsättningar till ett mer proaktivt arbetssätt och till optimerad styrning. Det öppnar även upp för utveckling av nya tjänster till våra hyresgäster för ett ökat kundvärde. Med infrastrukturen för sensorer på plats är det bara fantasin som sätter gränser för tillämpningarna.”

säger Tomas Johansson, Teknik & Energiansvarig, Diös

Med Netmore LoRaWAN kan vi nu säkerställa full täckning i alla områden där DIÖS fastigheter är lokaliserade. Detta är fantastiska nyheter för fastighetsägare, då det möjliggör en sömlös och stabil anslutning för trådlösa sensorer. Med hjälp av vår IOT-portal Sensor-Online kan vi integrera alla trådlösa sensorer för att ge fastighetsägaren en komplett överblick över viktiga processer, särskilt energioptimering. Detta kommer att hjälpa fastighetsägaren att fatta välgrundade beslut som kommer att leda till en ökad effektivitet och kostnadsbesparingar på lång sikt. Vi är glada över att kunna erbjuda denna innovativa teknologi till DIÖS och ser fram emot att se de positiva resultaten som den kommer att generera för deras fastigheter”,

säger Fredrik Öhrberg, Försäljningschef, Nodeledge AB

Netmore LoRaWAN möjliggör för stora förbättringar i fastighetsbestånd

Utöver ovan nämnda tillämpningar så möjliggör Netmore LoRaWAN ett stort antal digitaliseringstillämpningar som tillsammans kan skapa stora förbättringar i både enskilda lägenheter/lokaler, fastigheter och fastighetsbestånd. Netmore LoRaWAN för fastigheter möjliggör bland annat lösningar inom:

 • Säkerhet och trygghet
 • Mätning av vatten, gas och elektricitet för individuell mätning och debitering
 • Styrning av ventilation och värme
 • Drift och övervakning av fastighetssystem
 • Avfallshantering och behovsstyrd avfallstömning

Anslut fastighetsbeståndet till Netmore LoRaWAN

Netmore har tillsammans med fastighetsägare och applikationsutvecklare tagit fram ett smidigt, pålitligt och kostnadseffektivt LoRaWAN-erbjudande som möjliggör för en skalbar utrullning av sensornätverk både i enskilda fastigheter och stora fastighetsbestånd runt om i hela Europa. Fastighetsägaren får flera fördelar med Netmore LoRaWAN:

 • Enkel och snabb driftsättning av storskaliga sensorprojekt.
 • Fastighetsägaren erhåller ett eget nät som övervakas professionellt av Netmore i rollen som operatör.
 • Ett öppet och framtidssäkert nät som möjliggör för en lång rad värde- och nyttoskapande digitaliseringstillämpningar.
 • Tillgång till Netmore Market och en lång rad nyckelfärdiga digitaliseringslösningar ämnade för fastigheter.
 • Med Netmore LoRaWAN kan fastighetsägare nå samtliga mätpunkter, oavsett var i fastigheten de är belägna.
 • LoRaWAN möjliggör för batterilivslängd om upp till 15 år per sensor.

Kontaktuppgifter:

Eric Collinder

Key Account Manager, Netmore Group AB

+46 725 26 03 13 eric.collinder@netmoregroup.com

Tomas Johansson

energi & teknikansvarig, Diös

+46 10 470 95 63 tomas.johansson@dios.se

Fredrik Öhrberg

Försäljningschef, Nodeledge AB

+46 733-039 100 fredrik.ohrberg@nodeledge.se

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.