Diös väljer Netmores flaggskeppsprodukt – femårigt avtal inleds med projekt inom individuell mätning och debitering

November 5, 2021

Netmore och fastighetsägaren Diös, med stark närvaro i norra Sverige, har ingått ett femårigt avtal avseende Netmores fastighetsdigitaliseringserbjudande. Samarbetet inleds med en order där Netmore ska leverera flaggskepsprodukten Netmore Proptech Node till en fastighet i Östersund. Därefter påbörjas ett projekt inom individuell mätning och debitering av elektricitet. Arbetet inleds under fjärde kvartalet 2021.

Diös väljer Netmores flaggskeppsprodukt – femårigt avtal inleds med projekt inom individuell mätning och debitering

Netmore och fastighetsägaren Diös, med stark närvaro i norra Sverige, har ingått ett femårigt avtal avseende Netmores fastighetsdigitaliseringserbjudande. Samarbetet inleds med en order där Netmore ska leverera flaggskepsprodukten Netmore Proptech Node till en fastighet i Östersund. Därefter påbörjas ett projekt inom individuell mätning och debitering av elektricitet. Arbetet inleds under fjärde kvartalet 2021.

Flaggskeppsprodukten Netmore Proptech Node levereras till fastighet i Östersund

Samarbetet mellan Diös och Netmore inleds med att Netmore under fjärde kvartalet 2021 ansluter en av Diös fastigheter i Östersund om 41 507 kvm till Netmore Property Network med hjälp av flaggskeppsprodukten Netmore Proptech Node. I den utvalda fastigheten initieras ett projekt i form av en implementering av IMD avseende elmätare (Individuell mätning och debitering). Den långsiktiga målbilden med projektet är utöver IMD att effektivisera drift och förvaltning, möjliggöra nya intäkter och få tillgång till en digital visualisering kring fastigheternas status.

 

”Vi är mycket glada över att Diös väljer oss som långsiktig digitaliseringspartner. Vi inleder arbetet genom att implementera en smart IMD-lösning, via flera olika uppkopplingstekniker, och ser fram emot att etablera ytterligare digitala tillämpningar som har möjlighet att skapa stor nytta inom fastighetsbeståndet”

säger Andreas Stenhager, CCO, Netmore Group

 

”Netmores lösning ger oss en kostnadseffektiv möjlighet att undermäta förbrukning i en komplex fastighet samtidigt som plattformen öppnar upp fler smarta lösningar för en energieffektiv drift”

säger Jonas Silfver Wikstrand, Digitaliseringschef, Diös

 

Netmore och Diös i långsiktigt samarbete med stor potential

Projektet inom individuell mätning och debitering utgör startskottet på en samarbete där ambitionen är att Netmores kraftfulla plattform ska möjliggöra för fler värdeskapande digitala tillämpningar inom Diös bestånd.

Lösningar inom individuell mätning och debitering (IMD) kan tillämpas inom fler områden än elförbrukning. Exempelvis är vatten, gas och energi är ytterligare områden där IMD-lösningar förutsätter att mätare förses med smart uppkoppling som tillsammans med ett tvåvägs-API utgör två av grundpelarna i Netmore Proptech Node.

 

Netmore möjliggör smart och cybersäker individuell mätning och debitering i stora och små fastighetsbestånd

Individuell mätning och debitering är ett starkt växande område inom fastighetsteknik som har stor potential att skapa nytta för svenska och internationella fastighetsägare. I korthet handlar det om att möjliggöra för att mäta och debitera förbrukning av exempelvis vatten, elektricitet och gas på individ- och hyresgästnivå. På så sätt kan fastighetsförvaltare uppnå en högre resurseffektivitet i både enskilda fastigheter och hela bestånd, vilket gynnar både hållbarhetsagendan och har potential att leda till lägre kostnader och därmed ett förstärkt driftnetto.

Netmores digitaliseringsinfrastruktur lämpar sig väl för både små- och storskaliga projekt inom individuell mätning och debitering. Dels för att plattformen har möjlighet att etablera accessteknologier som är särskilt lämpade att trådlöst koppla upp omfattande volymer av mätare och sensorer, dels för att plattformen har kapacitet att samla in och vidarebefordra data även från en fastighets befintliga system och enheter.

Förbrukningsdata som hämtas inom ramarna för IMD-projektet kan sedan användas för mer än enbart individuell debitering. Informationen kan även möjliggöra effektiv fastighetsautomation genom exempelvis AI, och även ge en tydligare och mer mätbar bild av hela fastighetsbeståndets resurseffektivitet.

 

Detta möjliggörs med Netmore Proptech Node

Netmores flaggskeppsprodukt Netmore Proptech Node (länk) installeras i varje fastighet som ansluts till Netmore Property Network (länk). Väl installerad i en eller flera fastigheter möjliggör noden för fastighetsägare och fastighetsförvaltare att dra nytta av de olika digitaliseringsfördelar som tekniken medför.

  • Full kontroll, fjärrstyrning och visibilitet över hela fastighetsbeståndets digitala miljö i form av system och uppkopplade enheter, något som bland annat medför ett samlat och centraliserat grepp kring cybersäkerhet, fastighetsstyrning och fastighetsautomation.
  • Ökat driftnetto genom effektivisering och möjlighet till reducerad energiförbrukning tack vare en framtidssäkrad digitaliseringsgrund som möjliggör för effektiv fastighetsförvaltning.
  • Ökat driftnetto till följd av att nya digitala intäktsströmmar introduceras för fastighetsägaren. Fastighetsägare kan exempelvis erbjuda internet och Wi-Fi direkt till hyresgäster, erhålla intäkter från IoT-enheter som kopplas upp med LoRaWAN och erbjuda öppen 5G-uppkoppling som kan nyttjas både av hyresgäster och mobiloperatörer.

 

Kontaktuppgifter:

Andreas Stenhager, CCO, Netmore Group

Tel: 0700-808825

E-post: andreas.stenhager@netmoregroup.com

Jonas Silfver Wikstrand, Digitaliseringschef, Diös Fastigheter

Tel: 010-470 95 06

E-post: jonas.SilfverWikstrand@dios.se

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90