DS Energy väljer Netmore som LoRaWAN-operatör i Danmark

May 25, 2022

Danska tjänsteleverantören DS Energy, med över 10 000 aktiva uppkopplade sensorer, väljer Netmore som LoRaWAN-operatör i Danmark. DS Energy är en etablerad expert inom ‘energy management’, och har med över sex års erfarenhet av LoRaWAN-baserade lösningar en ledande position inom det växande danska industrisegmentet. Samtliga befintliga sensorer och mätare kommer migreras till Netmores nät under innevarande kvartal.

DS Energy väljer Netmore som LoRaWAN-operatör i Danmark

Danska tjänsteleverantören DS Energy, med över 10 000 aktiva uppkopplade sensorer, väljer Netmore som LoRaWAN-operatör i Danmark. DS Energy är en etablerad expert inom ‘energy management’, och har med över sex års erfarenhet av LoRaWAN-baserade lösningar en ledande position inom det växande danska industrisegmentet. Samtliga befintliga sensorer och mätare kommer migreras till Netmores nät under innevarande kvartal.

Affären inleder Netmores satsning på den danska marknaden

Netmore och DS Energy inleder omgående ett samarbete som initieras genom att Netmore tar över driften av det befintliga LoRaWAN-nätet som DS Energy nyttjar för sina lösningar och tjänster.

Netmores roll som LoRaWAN-operatör är att förvalta och säkerställa driftsäker kommunikation avseende både inomhus- och utomhustäckning för DS Energy och dess slutkunder, och bidra till tillväxt genom att låta DS Energy ta del av hela Netmores tjänsteplattform och erbjudande.

DS Energy får tack vare samarbetet med Netmore ett förstärkt fokus och förbättrade möjligheter att renodla sin kärnverksamhet och leverera sina lösningar inom optimering och effektivisering till ett stort antal befintliga och presumtiva kunder.

DS Energy kommer även, tack vare Netmores nätexpansion, kunna adressera en större geografisk marknad med sina lösningar.

”Netmore erbjuder en plattform som ger oss full kontroll och monitorering över driften i våra kundapplikationer. Detta är avgörande för att vi ska kunna säkerställa att kunderna inte upplever några problem vid eventuella avvikelser. Vidare medför Netmore, i egenskap av LoRaWAN-operatör som garanterar täckning, en stor fördel i våra dialoger med befintliga och presumtiva kunder som har verksamheten utspridd över flera geografiska platser. Netmore visar även att man har mycket hög förståelse för både marknad och teknologi, vilket resulterar att vi med hjälp av Netmores plattform ser omedelbara förenklingar och förbättringar i vår egen verksamhet,”
säger Jarl Gorridsen, Partner og Direktør, DS Energy

DS Energy – Etablerad expert inom ’energy management’ för industrin och fastighet

DS Energy är en väletablerad lösningsutvecklare inom IoT anpassad för optimering och effektivisering av olika industrisegment. Man erbjuder ett stort antal nyckelfärdiga lösningar som är driftsatta hos flertalet danska industrikunder. Lösningarna, som kommunicerar via LoRaWAN, har under flera år bidragit till att aktörer inom den danska industrin stärkt sin konkurrenskraft genom att energieffektiviseringen medfört både minskade kostnader och förstärkt hållbarhetsarbete. Därtill hjälper DS Energys lösningar företagen att följa de gällande regelverken avseende datainsamling inom förbrukning av energi, vatten och värme i verksamheterna.

” Affären med DS Energy innebär att vår satsning på den danska marknaden inleds med ett starkt momentum som innebär både sensortillväxt och intäkter som bidrar till ökade månatliga intäkter. I DS Energy får vi dessutom en partner med erkänd expertis och beprövade lösningar inom ’energy management”, vilket är ett område där vi ser ökad efterfrågan i flera av de geografiska marknader där vi erbjuder täckning. Vi ser fram emot att leverera pålitlig konnektivitet och bidra till att DS Energy får en större räckvidd för sitt erbjudande,”

säger Andreas Stenhager, CCO, Netmore

Samarbetet medför sensor- och abonnemangstillväxt för Netmore LoRaWAN – tiotusentals mätare och sensorer kopplas upp

Netmore kommer i samband med att affären inleds omgående att addera cirka tio tusen nya sensorer och mätare till sitt IoT-nät (LoRaWAN), vilket medför att företagets löpande abonnemangsintäkter växer.

Under 2022 beräknas ytterligare 6 000 sensorer anslutas till nätet i samband med att DS Energy driftsätter fler kundprojekt.

Netmores LoRaWAN-erbjudande

Netmore tar ett helhetsgrepp kring IoT-konnektivitet, och är i rollen som operatör och nätägare en möjliggörare av stora IoT-projekt. Mot bakgrund av detta utvecklar företaget ett LoRaWAN-erbjudande vars syfte är att bidra till ökad hållbarhet tack vare att stora samhällsnyttiga IoT-projekt kan förverkligas.

Netmore LoRaWAN i korthet:

  • Rikstäckande LoRaWAN i flera länder.
  • Täckningsgaranti på platser där som idag saknar täckning (inom- och utomhus).
  • Möjlighet att testa Netmore LoRaWAN utan kostnad.
  • Netmore LoRaWAN portal. Kontrollera och styr dina enheter, samt få tillgång till fullskaligt cybersäkert tvåvägs-API.
  • Sensing-as-a-Service. Skräddarsydd finansiering av sensorer och utrullningsprogram av stora IoT-projekt.
  • Enkel process för att komma i gång och ansluta sensorer och andra ioT-enheter till nätet.

 

Kontaktuppgifter:

Andreas Stenhager, CCO, Netmore Group

Tel: +46 700 80 88 25

E-post: andreas.stenhager@netmoregroup.com

 

Jarl Gorridsen, Partner og Direktør, DS Energy

Tel: +45 53 61 46 61

E-post: jg@dsenergy.dk

 

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90