Förtydligande avseende Netmore Groups delårsrapport juli-september 2018

November 9, 2018

I samband med dagens publicering av delårsrapporten för perioden juli-september aviserade bolaget ett behov ytterligare rörelsekapital.

Förtydligande avseende Netmore Groups delårsrapport juli-september 2018

I samband med dagens publicering av delårsrapporten för perioden juli-september aviserade bolaget ett behov ytterligare rörelsekapital.

Bolaget bedömer att aktuellt rörelsekapital, med dagens verksamhetsnivå, räcker fram till årsskiftet och därför behöver förstärkas. Planen är att snarast stärka upp rörelsekapitalet med ett brygglån, för att under kvartal 1 2019 genomföra en riktad nyemission.

”Styrelsen har för tillfället fullt fokus på finansieringsfrågan. Jag bedömer att vi har goda chanser att gå i mål med denna process enligt uppsatt tidsschema, eftersom vi redan kommit en bra bit på vägen i diskussionerna med både ägare, finansiärer och investerare”

Rolf Norberg, Styrelsens ordförande,Netmore Group AB

Rikard Slunga, VD, Netmore Group AB +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.net

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 klockan 11:00 (CET).

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore erbjuder verksamhetsanpassade trådlösa nät och mobila tjänster till fastighetsägare, flerbostadshus, industrier, företag och offentliga organisationer. Därutöver erbjudes även högkvalitativa WiFi-nät och IT-integration in i kundens kritiska process- och affärssystem. Gemensam nämnare för de tjänster som erbjuds är att kundens behov styr den framtidssäkrade kommunikationslösningen.

G&W Fondkommission är bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.