Halvårsrapport för Netmore Group AB (publ)

August 24, 2021

Stark tillväxt av återkommande intäktsströmmar inom samtliga affärsområden

Halvårsrapport för Netmore Group AB (publ)

Stark tillväxt av återkommande intäktsströmmar inom samtliga affärsområden  

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 12,1 MSEK (9,9)
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 13,3 (11,9)
 • De månatliga återkommande intäkterna ökade med 28 % procent under kvartalet
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -11,4 MSEK (-10,9)
 • Periodens resultat uppgick till -19,5 MSEK (-15,2)

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick under perioden till 21,4 MSEK (13,8)
 • Totala intäkter i koncernen uppgick under perioden till 24,9 MSEK (18,9)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -28,4 MSEK (-18,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -41,1 MSEK (-25,8)

Händelser under andra kvartalet

 • Netmores IoT-nät ingår i storskalig satsning på solenergi och effektbalansering i PPA-parker (energiköpsavtal mellan en elproducent och elförbrukare eller eldistributör)
 • Netmores IoT-nät levererar uppkoppling till IoT-applikation som kan minska spridningen av covid-19
 • Netmore och Niam utökar samarbetet – 50 fastigheter förses med flaggskeppsprodukten Netmore Proptech Node
 • Netmore får uppföljningsorder från Nottinghamshire – levererar 5G och wi-fi till innovationscentrum som inhyser 50 tillväxtbolag
 • Netmore ingår brygglåneavtal om kreditfacilitet från huvudägaren Buildroid
 • Netmores huvudägare passerar budpliktgräns
 • Netmores styrelse rekommenderar, baserat på oberoende värdering gjord av KPMG, enhälligt aktieägarna och konvertibelinnehavarna att inte acceptera det kontanta budpliktsbudet som lämnats av Buildroid Invest
 • Buildroid påkallar konvertering av konvertibellån
 • Polar Structure påkallar förtidskonvertering av konvertibellån till en kurs om 3 SEK per aktie
 • Netmore beslutar och genomför riktad nyemission till Polar Structure

Händelser efter periodens utgång

 • Netmore får order på 45 000 IoT-abonnemang när smarta vattenmätare installeras i nordvästra Skåne

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ove Anebygd, CEO + 46 70 519 57 98, ove.anebygd@netmoregroup.com

Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

 

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021 kl 08:30 CET.

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90