Halvårsrapport för Netmore Group AB (publ)

August 24, 2021

Halvårsrapport för Netmore Group AB (publ)

Stark tillväxt av återkommande intäktsströmmar inom samtliga affärsområden  

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 12,1 MSEK (9,9)
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 13,3 (11,9)
 • De månatliga återkommande intäkterna ökade med 28 % procent under kvartalet
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -11,4 MSEK (-10,9)
 • Periodens resultat uppgick till -19,5 MSEK (-15,2)

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick under perioden till 21,4 MSEK (13,8)
 • Totala intäkter i koncernen uppgick under perioden till 24,9 MSEK (18,9)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -28,4 MSEK (-18,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -41,1 MSEK (-25,8)

Händelser under andra kvartalet

 • Netmores IoT-nät ingår i storskalig satsning på solenergi och effektbalansering i PPA-parker (energiköpsavtal mellan en elproducent och elförbrukare eller eldistributör)
 • Netmores IoT-nät levererar uppkoppling till IoT-applikation som kan minska spridningen av covid-19
 • Netmore och Niam utökar samarbetet – 50 fastigheter förses med flaggskeppsprodukten Netmore Proptech Node
 • Netmore får uppföljningsorder från Nottinghamshire – levererar 5G och wi-fi till innovationscentrum som inhyser 50 tillväxtbolag
 • Netmore ingår brygglåneavtal om kreditfacilitet från huvudägaren Buildroid
 • Netmores huvudägare passerar budpliktgräns
 • Netmores styrelse rekommenderar, baserat på oberoende värdering gjord av KPMG, enhälligt aktieägarna och konvertibelinnehavarna att inte acceptera det kontanta budpliktsbudet som lämnats av Buildroid Invest
 • Buildroid påkallar konvertering av konvertibellån
 • Polar Structure påkallar förtidskonvertering av konvertibellån till en kurs om 3 SEK per aktie
 • Netmore beslutar och genomför riktad nyemission till Polar Structure

Händelser efter periodens utgång

 • Netmore får order på 45 000 IoT-abonnemang när smarta vattenmätare installeras i nordvästra Skåne

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ove Anebygd, CEO + 46 70 519 57 98, ove.anebygd@netmoregroup.com

Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

 

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021 kl 08:30 CET.

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90