Hans Benndorf lämnar Netmore Groups styrelse

October 26, 2018

Hans Benndorf lämnar Netmore Groups styrelse

Hans Benndorf har meddelat Bolaget att han önskar utträde ur Netmore Group ABs styrelse med anledning av Bolagets ökade engagemang inom området mobila tjänster. Detta då Hans redan är engagerad i annat bolag med närbesläktad verksamhet och inom kort kommer att engageras i ytterligare ett sådant uppdrag för samma koncern

”Jag förstår och respekterar Hans beslut att lämna styrelsen, då syftet är att undvika en eventuell framtida jävssituation med anledning av Netmores ökade aktivitet inom mobila tjänster och inför ett ytterligare sådant uppdrag inom en större verksamhet där Hans redan är engagerad sedan tidigare. Jag vill samtidigt passa på att tacka Hans för hans insatser så här långt, vilka bidragit med Hans kompetens och givit Bolaget både ökad tyngd och trovärdighet, säger Rolf Norberg, Styrelseordförande i Netmore Group AB (publ)”

Rikard Slunga, VD netmore, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.net

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 klockan 08:30 (CET).

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore erbjuder verksamhetsanpassade trådlösa nät och mobila tjänster till fastighetsägare, flerbostadshus, industrier, företag och offentliga organisationer. Därutöver erbjudes även högkvalitativa WiFi-nät och IT-integration in i kundens kritiska process- och affärssystem. Gemensam nämnare för de tjänster som erbjuds är att kundens behov styr den framtidssäkrade kommunikationslösningen.

G&W Fondkommission är bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.