Käppala väljer Netmore för uppgradering av mobilnät – förbereder för 5G

March 7, 2022

Netmore får uppföljningsorder när kommunalförbundet Käppalaförbundet moderniserar. Uppgraderingsordern innehåller bland annat förberedelser av lokalt mobilnät för 5G.

Käppala väljer Netmore för uppgradering av mobilnät – förbereder för 5G

Netmore får uppföljningsorder när kommunalförbundet Käppalaförbundet moderniserar. Uppgraderingsordern innehåller bland annat förberedelser av lokalt mobilnät för 5G.

Mobilnät förses med 4G-förstärkning och förbereds för 5G

Netmore har fått i uppdrag att inleda uppgradering av mobilnätet i samband med att Käppalaförbundet moderniserar och bygger om Käppalaverket.

Det uppgraderade nätet kommer att förses med 4G-förstärkning och sk MOCN-lösning som möjliggör för mobiloperatörer att ansluta till nätet direkt i respektive core-nät. Uppgraderingen innebär även att nätet förbereds för 5G. I samband med detta görs även en uppgradering av det IP-Core-nät som nyttjas för Käppalaförbundets Wi-Fi, vilket även kommer innebära att ett stort antal tillfälliga arbetsplatser förses med täckning.

Bakgrunden till att Käppala har beslutat om att uppgradera sina mobilnät är en kombination av utökade behov och att 2G- och 3G-näten är under avveckling.

Leverans sker mellan mars och september 2022

Arbetet med att uppgradera mobilnäten hos Käppala påbörjas under mars 2022 och beräknas fortlöpa till september i år.

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som renar avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra Stockholm. Verksamheten har funnits i över 60 år och bidrar till renare sjöar och skärgård i medlemskommunerna.

”Vi är glada att Käppalaförbundet beslutat att modernisera, och ser fram emot att leverera en cybersäker och robust lösning av hög kvalitet. Uppgraderingen har strategisk betydelse för framtida användningsområden inom 5G.”
säger Andreas Stenhager, CCO, Netmore

Kontaktuppgifter:

Andreas Stenhager, CCO, Netmore Group

Tel: +46 700 80 88 25

E-post: andreas.stenhager@netmoregroup.com

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90