Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ).

January 25, 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ).

 

Pressmeddelande, Stockholm, 25 januari, 2019 

Netmore Group AB (publ.), org.nr. 556830-1351, höll fredagen den 25 januari 2019 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades:

Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna styrelsens beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om emissioner.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagda förslag i kallelsen att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal om förvärv av Blink Services AB, Omnipoint AB och Grundbulten 27128 AB (unä till New Deal AB)

Protokollet från extra bolagsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.netmore.se senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB (publ), +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.net 

Om Netmore

Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group AB är en  komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris, och med lägre energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och samhällen.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Tel G&W: 08-503 000 50, e-mail: info@gwkapital.se