Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ).

May 24, 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ).

 

Pressmeddelande, Stockholm, 24 maj, 2018  

Netmore Group AB (publ.), org.nr. 556830-1351, höll onsdagen den 23 maj 2018 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades:

Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om emissioner.

Protokollet från extra bolagsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.netmore.se senast två veckor från dagens datum.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB (publ), +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.net

Om Netmore

Netmore Group AB (publ) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.