Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ).

June 28, 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ).

 

Netmore Group AB (publ.), org.nr. 556830-1351, höll fredagen den 28 juni 2019 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades:

Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om emissioner.

Protokollet från extra bolagsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.netmore.se senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Norberg, Styrelseordförande Netmore Group AB, +46 70 593 74 89

Om Netmore

Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och samhällen.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Tel G&W: 08-503 000 50, e-mail: info@gwkapital.se