Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

December 7, 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

Netmore Group AB (publ), org.nr.556830-1351, höll tisdagen den 7 december 2021 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades. Med anledning av risken för fortsatt smittspridning av coronaviruset genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Godkännande av överlåtelse av samtliga aktier i Nordic loT Networks AB till National loT Networks AB

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i Nordic IoT Networks AB till National IoT Networks AB. National IoT Networks är ett helägt dotterbolag till Netmor Polar AB, vilket är ett joint venture mellan Netmore Group AB (publ) och Polar Structure AB. Transaktionen förväntas genomföras den 1 januari 2022.

Protokollet från extra bolagsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.

_

För mer information, vänligen kontakta:
Rolf Norberg, Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489
Thomas Plate, CFO, Netmore Group AB, +46 768 949 239, Thomas.plate@netmore.se

_

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90