Kumbro Stadsnät väljer Netmore för LoRaWAN-projekt inom energioptimering

February 28, 2023

Kumbro Stadsnät (Kumbro) och ett fastighetsbolag har valt Netmore LoRaWAN för utrullning av trådlös mätarinfrastruktur för energioptimering av fastigheter. Fastighetsbolaget har sedan 2007 arbetat med lösningar för energi- och effektoptimering och har under åren minskat sitt energibehov med ca 50%.

Kumbro Stadsnät (Kumbro) och ett fastighetsbolag har valt Netmore LoRaWAN för utrullning av trådlös mätarinfrastruktur för energioptimering av fastigheter. Fastighetsbolaget har sedan 2007 arbetat med lösningar för energi- och effektoptimering och har under åren minskat sitt energibehov med ca 50%.

Under våren 2022 påbörjades installation av trådlösa temperatursensorer till ca 12 000 lägenheter och lokaler, vilka ska vara på plats under 2023. Fastighetsbolaget har sedan tidigare redan trådbundna sensorer i vissa delar av sitt bestånd och vill nu på ett mer kostnadseffektivt fortsätta med trådlösa sensorer. Genom att optimera temperaturerna i lägenheterna blir boendemiljön och värmekomforten jämn över hela beståndet. En grads justering motsvarar minskade energikostnader på upp till 25 miljoner kronor per år för fastighetsbolaget.

Kumbro står för infrastruktur av LoRaWan-nät och fibernätet som når 43 000 Internetportar i Örebro och Kumla samt ett publikt WiFi nät i centrala Örebro, Wadköping och Kumla city.

”Vi är glada att Kumbro valt Netmore LoRaWAN för detta projekt, och vi ser fram emot att bidra till stora effektivitetsvinster i fastighetsbeståndet. Vi ser samtidigt att samarbetet visar vägen för andra fastighetsbolag, vilket ökar intresset för våra lösningar när fastighetsaktörer runt om i Sverige och Europa ställer om till mer hållbar och effektiv resurshantering.”
säger Eric Collinder, Key Account Manager, Netmore

Samarbete mellan Netmore och Kumbro

Fastighetsbolaget nyttjar Kumbros infrastruktur för att utveckla sitt energi- och effektoptimeringsprogram för att kunna spara energikostnader och därmed även miljöpåverkan.

Med hjälp av datainsamling från fastighetsbolagets sensorer genom LoRaWAN-nätet görs husen mer energieffektiva genom algoritmer och artificiell intelligens. Husen ska bli självkörande, likt självkörande bilar. Genom att använda datorstyrda mönster som prognosstyr värmen kan fastighetsbolaget sänka värmeförbrukningen med 18–20 procent per år.

Energioptimering av fastigheter en av flera tillämpningar som möjliggörs med Netmore LoRaWAN

Att ta kontroll över och automatisera optimering av temperaturen i lägenheter och lokaler är en avgörande komponent när fastighetsbolag ska minska sin energiförbrukning och stärka sitt driftnetto till följd av minskade kostnader.

Privata och kommunala fastighetsbolag har idag goda möjligheter att på kort tid åstadkomma stora förbättringar inom ett flertal områden.

Med hjälp av Netmore LoRaWAN kan fastighetsbolag och andra samhällsaktörer exempelvis även optimera ventilation och förbättra resurseffektiviteten inom vatten, el, gas och avfallshantering.

Netmores LoRaWAN-infrastruktur är särskilt utvecklad för att garantera täckning både inuti byggnader och över stora utomhusarealer. Detta medför att fastighetsbolag och andra aktörer först kan testa lösningar småskaligt, och därefter rulla ut lösningarna i stora bestånd på flera geografiska platser, både i Sverige och övriga Europa.

Om Kumbro
Kumbro ägs av Örebro kommun och Kumla kommun och arbetar med bland annat stadsnät, vindkraft och biogasproduktion. Affärsidén att arbeta med hållbarhetsfrågor inom grön energi och teknisk försörjning samt vara den gemensamma plattformen för en hållbar utveckling av Örebro kommun och Kumla kommun. www.kumbro.se


Kontaktuppgifter:

Eric Collinder, Key Account Manager, Netmore Group AB

Tel: +46 725 26 0313

E-post: eric.collinder@netmoregroup.com

Per Sjöberg. Innovations- och utvecklingsansvarig / vice VD. Kumbro Stadsnät AB. 

Tel: 019-673 22 66

E-post: per.sjoberg@kumbro.se


Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.